جرایم حدیکیفریمجازات حدیمقالات

جرایم حدی |انواع مجازات حدی

جرایم حدی

حدود جمع کلمه حد است . حد به معنای منع است . از این رو مجازات حدی هم یعنی که این دسته از مجازاتها به دلیل سختی و مشقتی که دارند باعث می شوند مردم از انجام کارهای خلاف منع شوند و باعث نوعی بازدارندگی می شود .

حدود از مهمترین مباحث در فقه و حقوق کیفری است زیرا حد به عنوان یک مجازات کیفری که در قانون مجازات اسلامی از آن یاد شده برگرفته از فقه اسلامی ، آیات قران ، روایات و سیره پیامبران و ائمه اقتباس شده است .

بنابراین با سایر مجازاتها که قانونگذار خودش با توجه به جرم ، شرایط آن و عرف جامعه به تبیین آنها می پردازد متفاوت است . از این رو در این مقاله به بررسی مفهوم مجازات حدی ، انواع مجازات حدی و نحوه اعمال مجازات حدی می پردازیم نوع و میزان مجازات حدی در شرع تعیین شده است .

انواع مجازات حدی

میزان و نوع مجازات حدی با توجه به نوع جرم ، متفاوت است . در اینجا انواع مجازات حدی را به همراه مثال نام می بریم :

– اعدام :

برای مثال در جرم زنا با محارم.

– شلاق :

برای مثال مجازات حدی برای شرب خمر ( نوشیدن شراب ) تعداد شلاق برای مجازاتهای مختلف متفاوت است اما در کل تعداد شلاق حدی از صد ضربه بیشتر نخواهد بود .

– قطع کردن انگشت و دست و پا :

برای مثال حد مجازات سرقت برای بار اول قطع کردن چهار انگشت دست راست سارق است .

– تبعید :

مانند مجازات حدی برای جرم محاربه .
نوع و میزان مجازات حدی در شرع تعیین شده است.

حد در اسلام

مطابق با ماده‌ی ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در جرایم موجب حد، مرتکب در صورتی مسئول است که علاوه‌بر داشتن علم، قصد و شرایط مسئولیت کیفری، به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد.

بنابراین هرگاه متهم ادعای فقدان علم، قصد یا وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید، درصورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود یا وی ادعا کند که اقرار او با تهدید و ارعاب (ترساندن) یا شکنجه گرفته شده است.

ادعای مذکور بدون نیاز به بینه (شاهد) و سوگند پذیرفته می‌شود. اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه صورت پذیرد. اما در جرایم محاربه و افساد فی‌الارض و انواع جرایم منافی عفت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفال، صرف ادعا مسقط حد نیست و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق است.

بلوغ، عقل، اختیار و آگاهی به موضوع، از شرایط مسئولیت کیفری می‌باشند. بنابراین دیوانه، مست، ساهی (غافل، فراموشکار) و مکره (شخصی که با تهدید یا زور وادار به انجام کاری می‌گردد)، در حدود فاقد مسئولیت کیفری هستند.

در رابطه با حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز می‌توان گفت مرتکب باید بداند و آگاه باشد که شارع مقدس، ارتکاب برخی از اعمال را حرام کرده و برای آنها ضمانت اجرا تعیین نموده است. به بیان ساده‌تر، در تمام جرایم مستوجب حد، شخص باید بداند که رفتارش جرم است و حرمت شرعی دارد، پس اگر نداند که آن عمل حرام است مجازات نمی‌شود.

مثل آنکه مرتکب قوادی بگوید من می‌دانم قوادی جرم است، اما نمی‌دانستم حرام است! این مطلب در علم حقوق با عنوان «جهل حکمی» شناخته می‌شود. بنابراین جهل حکمی در کلیه‌ی جرایم مستوجب حد رافع، مسئولیت کیفری است.

مجازات حدی - انواع مجازات حدی - نحوه اعمال
مجازات حدی – انواع مجازات حدی – نحوه اعمال

۱- حد اعدام در رابطه با جرایم زیر حد اعدام اجرا می‌شود.

زنا

زنا عبارت است از جماع (نزدیکی) مرد و زنی که علقه‌ی زوجیت (رابطه زوجیت) بین آنها نباشد و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد. مراد از وطی به شبهه آن است که طرفین به گمان وجود رابطه مشروع، با یکدیگر جماع کنند، درحالی که واقعا چنین رابطه‌ای وجود نداشته باشد.

هرگاه طرفین یا یکی از آنها نابالغ باشد، زنا محقق می‌شود، اما نابالغ مجازات نمی‌شود و حسب مورد به اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم می‌گردد.

بنابراین بلوغ شرط تحقق زنا نیست و حتی اگر یکی از طرفین به سن بلوغ نرسیده باشد، زنا محقق خواهد شد. لازم به ذکر است که سن بلوغ در پسران ۱۵ سال تمام قمری و در دختران ۹ سال تمام قمری است. حد زنا در این موارد اعدام است:

 • زنا با محارم نسبی که موجب اعدام زانی و زانیه است.
 • زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.
 • زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.
 • زنای به عنف و اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.

لواط

لواط عبارت است از دخول اندام تناسلی مرد (به اندازه‌ی ختنه‌گاه) در دبر انسان مذکر. حد لواط برای فاعل در صورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان اعدام است. حد لواط برای مفعول درهرحال اعدام است.

تفخیذ

قرار دادن اندام تناسلی مرد بین ران‌ها یا نشیمنگاه انسان مذکر است. در تفخیذ چنانچه فاعل غیرمسلمان و مفعول مسلمان باشد حد فاعل اعدام است.

سب‌النبی

هرکس پیامبر گرامی اسلام (ص) یا هر یک از انبیای عظام الهی را دشنام دهد یا قذف نماید ساب‌النبی است و به حد اعدام محکوم می‌شود.

سرقت حدی

حد سرقت در مرتبه‌ی چهارم، اعدام است.

محاربه

عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ترساندن آنها به‌نحوی که موجب ناامنی محیط گردد. یکی از حدود جرم محاربه، اعدام است و قاضی در انتخاب آن مختار است.

افساد فی‌الارض

هرکس که به‌طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی، میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد.

به‌گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه‌ی فساد یا فحشا در حد وسیع گردد، مفسد فی‌الارض محسوب و به حد اعدام محکوم می‌گردد.

بغی

گروهی که دربرابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران قیام مسلحانه کنند باغی محسوب و در صورت استفاده از سلاح به اعدام محکوم می‌شوند.

۲. حد رجم (سنگسار کردن)

حد رجم تنها درمورد جرم زنا قابل‌اعمال است، توضیح آنکه حد زنا برای زانی محصن و زانیه‌ی محصنه‌ رجم است. احصان در هریک از مرد و زن به طریق زیر محقق می‌شود.

 • احصان مرد عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و درحالی که عاقل و بالغ بوده است، از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قبل را با وی داشته باشد.
 • احصان زن عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و درحالی که بالغ و عاقل بوده است با او از طریق قبل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قبل را با شوهر داشته باشد.

۳. جلد (شلاق زدن)

در رابطه با جرایم زیر حد جلد اجرا می‌شود:

 1. زنا: حد زنا برای زانی محصن و زانیه‌ی محصنه‌ رجم است، در صورت عدم امکان اجرای رجم، با پیشنهاد دادگاه صادرکننده‌ی حکم قطعی، چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه‌ی محصنه و درغیراین‌صورت موجب صد ضربه شلاق حدی است.
 2. در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد، مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق حدی است.
 3. مردی که همسر دائمی دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتکب زنا شود حد وی صد ضربه شلاق است.
 4. حد زنا در مواردی که مرتکب غیرمحصن باشد، صد ضربه شلاق است.
 5. حد لواط برای فاعل در صورت عدم وجود شرایط احصان صد ضربه شلاق است.
 6. در تفخیذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و فرقی بین محصن و غیرمحصن نیست.
 7. حد مساحقه صد ضربه شلاق است. مساحقه عبارت است از آنکه انسان مؤنث اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد.
 8. قوادی عبارت است رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط. حد قوادی برای مرد ۷۵ ضربه شلاق است.
 9. حد قذف ۸۰ ضربه شلاق است. قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر، هرچند مرده باشد.
 10. حد مصرف مسکر هشتاد ضربه شلاق است.

۴. تبعید

درمورد جرایم زیر حد تبعید اعمال می‌شود:

 1. زنا: هرگاه مردی که همسر دائم دارد، قبل از دخول مرتکب زنا گردد، حد وی صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری است.
 2. یکی از انواع حدود مربوط به جرم محاربه تبعید است و قاضی در انتخاب آن مختار است.

۵. قطع دست

 1. یکی از انواع حدود جرم محاربه قطع دست راست و پای چپ است که قاضی در برگزیدن آن مختار است.
 2. حد سرقت در مرتبه‌ی اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است. به‌طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند و در مرتبه‌ی دوم قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است. به‌نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.

۶. صلب

یکی دیگر از انواع حدود جرم محاربه صلب است که قاضی در انتخاب آن مختار است.

قاضی نمی تواند میزان و نوع مجازات حدی را تغییر دهد

شرایط اجرای مجازات حدی

از جمله شرایط اجرای مجازات حدی این است که مرتکب جرم عاقل و بالغ باشد و به صورت آگاهانه قصد انجام جرم را داشته باشد . علاوه بر این مرتکب باید بداند جرمی که انجام داده است علاوه بر اینکه برایش مسئولیت کیفری به دنبال دارد . یک عمل حرام شرعی نیز هست .در صورتی که مرتکب این شرایط را داشته باشد . مجازات حدی اعمال می شود .

بنابراین در شرایطی که جرمی با مجازات حدی ، مثل سرقت یا زنا ، به وقوع پیوسته باشد و متهم ادعا کند در انجام جرم آگاهی و عمد نداشته است و یا ادعا کند که به زور شکنجه و تهدید اقرار کرده است . در صورتی که قاضی احتمال بدهد متهم حقیقت را می گوید . ادعای متهم را بدون نیاز به شاهد و سوگند می پذیرد .

 

همیشه بخاطر داشته باشید. مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با وکیل یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.

عدالت گستر

برای مشاوره با شماره های زیر تماس بگیر :

۰۹۱۵۴۴۲۶۰۰۴
۰۹۱۵۴۲۲۹۷۱۴
۰۹۱۵۴۵۶۹۲۱۹

تـــــهــــران

۰۹۱۹۰۸۰۱۶۷۹

  ۰۹۱۹۶۱۲۸۷۲۵

  ۰۹۹۲۸۶۰۸۲۵۰

یک تیم حرفه ای شماست .

 

وکیل در مشهد

بهترین وکیل مشهد

موسسه حقوقی داوری عدالت گستر با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و وکالت در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت خانواده و سایر مراجع حقوقی و اداری توسط وکیل و مشاوره حقوقی در مشهد می باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا