کیفریمقالاتمواد مخدر

جرم مواد مخدر و مجازات آن

جرم مواد مخدر چیست؟

نگهداری و حمل مواد مخدر یکی از جرایم مرتبط با مواد مخدر است. نگهداری از مواد به هر نحوی جرم است و مجازات متناسب با میزان و نوع مواد مخدر برای آن تعیین شده است. حمل و نگهداری مواد مخدر دو جرمی هستند که از لحاظ عنصر مادی یعنی رفتار فیزیکی و عمل ارتکابی بسیار به یکدیگر شباهت دارند.

نگهداری از مواد مخدر به شیوه های گوناگونی انجام می شود.ممکن است نگهداری از مواد مخدر در انبار و یا سوله های خارج شهر باشد و یا در خانه و منزل شخصی و یا در شرکت و موسسات و یا در آشپزخانه ها.در خصوص حمل مواد مخدر هم این چنین است.حمل مواد مخدر می تواند گروهی باشد یا فردی.توسط خودرو باشد  یا موتور یا کامیون و تریلی و ….

مواد مخدر

مواد مخدر به هر ماده خالص یا ترکیب شده ای اطلاق می شود که باعث اعتیاد و وابستگی افراد می شود.

تأثیر  موادمخدر بر سیستم عصبی و سایر سیستم های بدن بسیار مهلک و مخرب است و در صورتی که فرد معتاد به شکل مرتب و مداوم از آنها  استفاده نکند دچار درد، تنش های شدید عصبی، اختلال در دستگاه گوارش و … می گردد.

بدیهی است باتوجه به آثار زیانبار موادمخدر بر روی بدن انسان تقریبا در همه کشورها تولید، نگهداری و فروش ماده مخدر خلاف قانون و جرم محسوب می‌شود.

مواد مخدر با توجه به شیوه مصرف و تأثیر آن در فرد معتاد نیز دسته بندی می شود.

 تقسیم‌بندی جرایم مرتبط با مواد مخدر

الف – جرم واردکردن انواع مواد مخدر و روان‌گردان

همین‌که مواد مذکور با هر وسیله‌ای از خارج از کشور به داخل کشور منتقل شود، جرم است.

دادگاه با توجه به نوع مواد مخدر، میزان، سابقه محکوم، نحوه دستگیری مجرم، همکاری او و همچنین شرایط روحی و جسمی او، حکم صادر می‌کند. حمل (قاچاق) مواد مخدر نیز دارای مجازات های متنوعی است و با توجه به نوع و میزان مواد مخدر و همچنین علم قاضی در پرونده، احکام متفاوتی صادر میشود. اما آنچه که مهم است، این است که قاچاق و حمل مواد مخدر صنعتی از جمله شیشه و هروئین، مجازات به شدت بیشتری نسبت به مواد مخدر سنتی مثل تریاک دارند.

نگهداری مواد مخدر با توجه به نوع و مقدار آن، دارای جریمه نقدی، حبس و شلاق است و در صورتی که میزان آن بالا باشد می‌تواند مجازات اعدام را هم در پی داشته باشد.

ب- جرم ارسال مواد مخدر و روان‌گردان

عبارت است از فرستادن مواد مخدر، از نقطه‌ای به نقطه دیگر، مانند پست کردن مواد مخدر در داخل کشور.

پ- جرم صادر کردن مواد مخدر و روان‌گردان

عبارت است از خارج کردن مواد مخدر از مرزهای زمینی، دریایی و هوایی کشور.

ت- جرم ترانزیت مواد مخدر و روان‌گردان:

ترانزیت در لغت به معنای عبور و گذر ترجمه‌شده است. در قانون مبارزه با مواد مخدر، به معنی ممنوع بودن ترانزیت مواد مخدر است. یعنی حتی اگر قصد واردکننده مواد مخدر به داخل کشور عبور دادن از کشور و انتقال به کشورهای دیگر باشد، بازهم عمل وی جرم محسوب می‌شود.

ث- جرایم تولید یا ساخت انواع مواد مخدر و روان‌گردان

تنها کاشت محصولات برای به‌دست آوردن ماده مخدر کافی نیست، بلکه یک‌رشته عملیات و اقدامات لازم است تا محصول، عنوان ماده مخدر خاصی پیدا کند و آماده مصرف شود. این مراحل عملیات را که منتج به مواد مخدر گوناگون می‌شود، تولید و ساخت مواد مخدر می‌گویند.

ج- حمل مواد مخدر

این جرم عبارت است از هرگونه عملی که موجب نقل‌وانتقال مواد مخدر از نقطه‌ای به نقطه دیگر شود که گاهی با متوسط خود شخص و گاهی باواسطه است.

چ- جرم نگهداری مواد مخدر

نگهداری به معنای در اختیار داشتن است، خواه نزد خود شخص و یا در جا و مکان معینی دیگر.

ح- جرم اخفای مواد مخدر و روان‌گردان

اخفا به معنای پنهان کردن و ازنظرها دور کردن است.

خ- جرم خرید مواد مخدر و روان‌گردان

یعنی به‌دقت آوردن مواد مخدر، در قبال پرداخت وجه یا هر مال دیگری که بر اساس عرف، عنوان مال بر آن صدق می‌کند. منظور از خرید، معنا و مفهوم عرفی آن است، نه اصطلاح حقوقی. همین‌که شخص می‌داند چه چیزی می‌خرد و در مقابل آن وجه یا مالی پرداخت می‌کند، جرم خرید تحقق پیداکرده است.

جرم خرید فروش و مصرف مواد مخدر
جرم خرید فروش و مصرف مواد مخدر

بر طبق قانون اصلاح مواد مخدر، خرید، فروش و مصرف مواد مخدر هم جرم بوده و با توجه به نوع و مقدار آن مجازات‌های مختلفی دارد. در صورتی که استعمال (مصرف) مواد مخدر باعث بروز جرم دیگری از جمله قتل، سرقت و غیره شود، مجازات جرم ثانویه، جداگانه محسوب می‌شود.

د- جرم فروش مواد مخدر و روان‌گردان

این جرم عبارت است از انتقال مواد مخدر به دیگری، در قبال دریافت وجه یا مالی دیگر. برای تحقق فروش به‌طور مستقیم باید مواد مخدر را تصرف کند و از مالکیت شخص فروشنده خارج شود و در اختیار دیگری قرار داده شود. بنابراین اگر کسی مواد مخدری را به‌قصد فروش و برای پیدا کردن مشتری نگهداری کند، اقدام او مادام که مواد مخدر را به دیگری منتقل نکرده است، فروش نخواهد بود.

ذ- جرم در معرض فروش قرار دادن مواد مخدر و روان‌گردان

این جرم زمانی است که متهم، مواد مخدر را برای فروش به دیگران عرضه می‌کند. بنابراین، یک مرحله فراتر از نگهداری و یک مرحله پایین‌تر از فروش قرار می‌گیرد.

ر- جرم توزیع مواد مخدر و روان‌گردان

اگر شخص، مواد مخدر را به دیگران منتقل کند و در مقابل آن وجهی دریافت کند، عمل وی فروش خواهد بود، در غیراین‌صورت توزیع بر آن صدق می‌کند.

ز- جرم واردکردن مواد مخدر به محل نگهداری معتادان

منظور قانونگذار از واردکردن مواد به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری، ورود مواد به داخل محدوده حفاظتی زندان و اردوگاه است.

 

مطمئناً مصرف مواد مخدر صنعتی مجازاتی بیشتر از مواد مخدر سنتی دارد. به خاطر اینکه مواد صنعتی، توهم بیشتری ایجاد کرده و باعث بروز جرم ‌های ثانویه بعدی می‌شوند. به همین دلیل، قانون‌گذار با جرم انگاری این مسئله، مجازات سنگین‌تری برای این نوع مواد مخدر در نظر گرفته است تا بتواند از این طریق نظم عمومی را بهبود دهد و از هرج و مرج بعدی جلوگیری کند.

س- جرم استعمال مواد مخدر و اعتیاد به آن

منظور از استعمال مواد مخدر، هرگونه عملی است که منتهی به ورود مواد مخدر به بدن می‌شود.

به نقل از سازمان قضایی نیروهای مسلح، ماده مخدر نامی عمومی برای انواع مختلفی از داروها و ترکیبات طبیعی و شیمیایی است که اغلب به دلیل احتمال ایجاد وابستگی به مصرف، جزو مواد اعتیادآور طبقه‌بندی‌شده و معمولاً خریدوفروش آن‌ها ممنوع است.

 

قانون جدید مجازات اعدام برای محکومان مواد مخدر

مجازات نگهداری از مواد مخدر طبیعی یا سنتی

ماده ۵ قانون مبارزه با مواد مخدر

مجازات خرید و فروش و استعمال (مصرف) مواد مخدر تریاک

هرکس تریاک و دیگر مواد مذکور در ماده ۴ را خرید، نگهداری، مخفی یا حملکند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذیل همین‌ماده به مجازاتهایزیر محکوم می‌شود.

۱- تا پنجاه گرم، تا سه میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.

۲- بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا
هفتاد و چهارضربه شلاق.

۳- بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، پانزده میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.

۴- بیش از پنج کیلوگرم یا بیست کیلوگرم، شصت تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در‌صورت تکرار برای بار دوم علاوه بر مجازاتهای مذکور، به جای جریمه مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم، و‌برای بار سوم اعدام و مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم.

۵-بیش از بیست کیلوگرم تا یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات مقرر در بند ۴ به ازاء هر کیلوگرم دو میلیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه‌می‌گردد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال به استثناء هزینه زندگی متعارف برای خانواده محکوم.

۶- بیش از یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق مقرر در بندهای ۴ و ۵حبس ابد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال به‌استثناء هزینه تأمین زندگیمتعارف برای خانواده محکوم.
‌تبصره – مرتکبین جرائم فوق چنانچه به صورت زنجیره‌ای عمل کرده باشند و موادبرای مصرف داخل باشد مشمول مجازاتهای ماده ۴ خواهند بود و‌چنانچه یکی از دو شرط موجود نباشد به مجازاتهای این ماده محکوم می‌گردند.

در صورتی که فرد بخواهد تریاک را بفروشد، با توجه به میزان خالص بودن تریاک، به مجازات زیر محکوم می‌شود
 • ۱ تا ۵۰ گرم، تا ۴ میلیون ریال جریمه نقدی و تا ۵۰ ضربه شلاق.
 • بیش از ۵۰ گرم تا ۵۰۰ گرم، از ۴ تا ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لازم بداند تا ۳ سال حبس.
 •  بیش از ۵۰۰ گرم تا ۵ کیلوگرم، از ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۵۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و ۳ تا ۱۵ سال حبس.
 •  بیش از ۵ کیلوگرم، اعدام و مصادره اموال به استثنای هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم.

در صورت مصرف تریاک، اگر برای بار اول باشد، فرد به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و ۱ تا ۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود .اما اگر فرد معتاد باشد، ۱ تا ۵ میلیون ریال جزای نقدی و تا ۳۰ ضربه شلاق، جریمه او است.

مجازات نگهداری مواد مخدر صنعتی

ماده ۸- هرکس هروئین، مرفین، کوکائین، و دیگر مشتقات شیمیائی مرفین و کوکائین را وارد کشور کند، یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور،‌ارسال، خرید و فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد به شرح زیر‌مجازات خواهد شد.

 • یک تا پنج سانتی گرم، از پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تاپنجاه ضربه شلاق.
 •  بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
 •  بیش از یک گرم تا چهار گرم، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و دو تا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
 •  بیش از چهارگرم تا پانزده گرم، از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
 • بیش از پانزده گرم تا سی گرم، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
 •  بیش از سی گرم، اعدام و مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم.

‌تبصره ۱- هرگاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند (۶) این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده در صورتی‌که میزان مواد بیش از یکصد گرم نباشد با جمع شروط مذکور یا عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشور باتوجه به کیفیت و مسیر حمل، دادگاه‌به حبس ابد و مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم، حکم خواهد داد.

‌تبصره ۲- در کلیه موارد فوق چنانچه متهم از کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی وشرکتها و مؤسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازاتهای مذکور‌در این ماده بهانفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.

در صورت معتاد بودن فرد و مصرف دائمی هروئین، فرد به ۱ تا ۵ میلیون ریال جزای نقدی و تا ۳۰ ضربه شلاق محکوم می‌شود. اگر برای بار دوم، فرد دستگیر شود، برای هر مرتبه، هربار تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد خورد.

مجازات‌های مربوط به حمل‌ونقل مواد مخدر

همان‌طور که گفتیم دو دسته‌ی پیش‌گفته از انواع مواد مخدر مشمول مجازات‌های متفاوتی هستند. در ماده‌ی ۴ از قانون مواد مخدر آمده است که هرکس بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته و تفاله‌ی تریاک را صادر، وارد، ارسال یا حمل کند:

 • از یک تا پنجاه گرم، تا چهار میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق به‌عنوان مجازات برای او تعیین می‌شود.
 • برای بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، از چهار میلیون تا پنجاه میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لازم بداند تا سه سال حبس در انتظار اوست.
 • برای بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، از پنجاه میلیون تا دویست میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس.
 • و در نهایت اگر بیش از ۵ کیلوگرم باشد مشمول مجازات اعدام است.
ماده‌ی ۸ نیز وارد کردن، صادر کردن و حمل کردن هروئین، مرفین، کوکائین، ال.اس.دی، آکستاسی، شیشه را تا پنج سانتی گرم مشمول پانصدهزار ریال تا یک میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق می‌داند.
همچنین برای بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق، بیش از یک گرم تا چهار گرم، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و دو تا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق، بیش از چهار گرم تا پانزده گرم، از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
بیش از پانزده گرم تا سی گرم، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و نهایتا اگر بیش از سی گرم باشد مشمول اعدام می‌داند.

چه مجازاتی برای مواد مخدر تعیین‌شده است؟

۱- کشت شاهدانه برای تولید مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیر دارویی و نیز کشت خشخاش یا کوکا:

بار اول، ده تا صد میلیون ریال جریمه نقدی.
بار دوم، پنجاه تا پانصد میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
بار سوم، صد میلیون تا یک میلیارد ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.
بار چهارم، اعدام.

۲- نگهداری، مخفی کردن و یا حمل بذر یا گرز خشخاش یا بذر یا برگ کوکا و یا بذر شاهدانه:

یک میلیون تا ۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق در مورد بذر شاهدانه، باید قصد تولید مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی از آن‌ها احراز شود.

۳- وارد یا نحوی صادر یا ارسال کردن یا تولید، ساخت، توزیع یا فروش یا در معرض فروش قرار دادن بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته، تفاله تریاک و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی:

 • تا پنجاه گرم تا چهار میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.
 • بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، از چهار میلیون تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و درصورتی‌که دادگاه لازم بداند تا سه سال حبس.
 • بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، از پنجاه میلیون ریال تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال‌حبس.
 • بیش از پنج کیلوگرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.

۴-خرید، نگهداری، مخفی یا حمل تریاک و دیگر مواد مذکور در ماده قبلی:

 • تا پنجاه گرم تا سه میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.
 • بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
 • بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، پانزده میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.
 • بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم، شصت تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و درصورت تکرار برای بار دوم، علاوه بر مجازات‌های مذکور، به‌جای جریمه، مصادره اموال ناشی از همان جرم و برای بار سوم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.

۵- معد ساختن یا مورد استفاده قرار دادن واحد صنعتی، تجاری، خدماتی و یا محل مسکونی خود برای انبار کردن، تولید و یا توزیع مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی یا بدین‌منظور آن‌ها را در اختیار دیگری دادن

لغو موافقت اصولی و پروانه بهره‌برداری واحد صنعتی یا جواز کسب واحد تجاری و خدماتی مربوط و ضبط واحد یا واحدهای مذکور در این ماده به نفع دولت.

۶- دایر و یا اداره کردن مکانی به‌منظور استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی

پنج میلیون تا ده میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و یک تا دو سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی. مجازات تکرار این جرم، دو تا چهار برابر مجازات بار اول خواهد بود و درصورتی که مکان مذکور در این ماده واحد تولیدی یا تجاری و یا خدماتی باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده، موافقت اصولی و پروانه بهره‌برداری واحد تولیدی و نیز پروانه کسب واحد تجاری و خدماتی مربوط به مدت یک سال از اعتبار می‌افتد و در صورت تکرار جرم، واحد مذکور به‌نفع دولت ضبط می‌شود.

قانون مبارزه با مواد مخدر - وکیل دعاوی مواد مخدر
قانون مبارزه با مواد مخدر – وکیل جرایم مواد مخدر

 مجازات معتادان

۱-معتادانی که اعتیاد را ترک یا درمان نکنند مجرمند و معتادان به مواد مخدر و روان‌گردان و متجاهر به اعتیاد و متخلف از تکالیف ناظر بر ترک اعتیاد به حبس از نود و یک روز تا شش‌ماه مجازات می‌شوند.

استعمال مواد مخدر توسط افراد غیر معتاد.
استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی توسط افراد غیرمتعاد جرم است و این افراد به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و یا به پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.

مجازات پناه یا فراری دادن به معتاد تحت تعقیب

پناه یا فرار دادن متهم موضوع این قانون که تحت تعقیب یا در حین دستگیری است یا همکاری در پناه دادن یا فرار دادن او:

 1. در هر مورد، شخص به یک پنجم تا یک دوم مجازات جرمی که متهم به آن را فرار یا پناه داده است محکوم می‌شود.
 2. در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به چهار تا ده سال حبس و ده تا پانزده سال حبس و از سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود.
 3. درصورتی‌که مرتکب از مأموران انتظامی و یا مأموران زندان و یا از مأموران قضایی باشد، علاوه بر مجازات مذکور، از خدمات دولتی نیز منفصل می‌شود.

"

مجازات جدید در حوزه‌ی جرم مواد مخدر

ماده‌ی واحده‌ی جدید با عنوان قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر به تصویب رسید. در شرح ابتدایی این مصوبه آمده است که: یک ماده به‌عنوان ماده‌ی (۴۵) به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ و اصلاحات آن الحاق و شماره‌ی ماده‌ی (۴۵) قانون به ماده‌ی (۴۶) اصلاح می‌گردد.

این قانون در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۲۶ به تأیید شورای نگهبان رسید، سپس برای اجرا توسط رئیس جمهور ابلاغ شد. در این قانون مجازات گسترده‌ی اعدام مصوب ۱۳۷۶ تعدیل شد؛ بدین ترتیب مجرمانی که در قانون مواد مخدر مشمول اعدام هستند در قانون جدید صرفا با وجود شرایط مقرر مشمول این مجازات خواهند بود.

وجود هرکدام از شرایط زیر موجب مجازات اعدام خواهد بود

 • مواردی که مباشر جرم یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأموران، سلاح گرم یا شکاری به همراه داشته باشند؛
 • درصورتی‌که مرتکب نقش سردستگی یا پشتیبان مالی یا سرمایه‌گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد؛
 • مواردی‌ که مرتکب به علت ارتکاب جرایم موضوع این قانون، سابقه‌ی محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد.
در انتها میزان مواد مخدر حمل شده، صادر و وارد شده برای اعمال مجازات اعدام، که در قانون قبل برای تریاک و بنگ و چرس و حشیش حداقل ۵ کیلو گرم تعیین شده بود در حال حاضر تا حداقل ۵۰ کیلوگرم افزایش یافته است. در مورد مواد روانگردان صنعتی غیردارویی شامل هروئین، مرفین، کوکائین و … در حال حاضر مجازات اعدام در این موارد برای ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا نگهداری، مخفی یا حمل کردن از ۳۰ گرم تا حداقل ۲ کیلو گرم و ۳ کیلو گرم افزایش یافته است.

چه عواملی موجب تخفیف در مجازات مجرمان مواد مخدر می‌شود؟

بر طبق ماده ۳۸ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر سال ۷۶، دادگاه می‌تواند در صورتی که جهات تخفیفی وجود داشته باشد، مجازات را تا نصف تخفیف دهد. در صورتی که فردی به حبس ابد محکوم شده باشد، دادگاه می‌تواند حبس او را به ۱۵ سال کاهش دهد و اگر حکم اعدام برای او صادر شده باشد، تقاضای تخفیف و عفو، به کمیسیون عفو ارسال می‌شود.

 • همکاری مؤثر متهم در شناسایی شریک یا شرکا و به دست آوردن مدارک و لوازم اعمال جرم.
 •  اوضاع و احوال خاص مرتکب جرم مثل انگیزه شرافتمندانه.
 • اعلام متهم قبل از تعقیبش و اقرارش به انجام جرم.
 • پشیمانی متهم، حُسن سابقه و وضع خاص جسمانی‌اش مثل بیماری و بالا بودن سن.
 •  تلاش متهم برای کم کردن آثار جرم.
 • دخالت ضعیف شریک یا معاون جرم.

وکیل مواد مخدر

مهم‌ترین ویژگی‌های عمومی و تخصصی یک وکیل کارکشته مواد مخدر

وکیل‌های مواد مخدر باید تجربه زیادی داشته باشند. داشتن علم بالا در این زمینه ضروری است. به خاطر حساس بودن پرونده‌های مواد مخدر و بالا بودن مجازاتشان، استفاده از وکیل ماهر نیاز است.

 

پرونده‌های مواد مخدر به پرونده‌های مهم و کلان و پرونده‌های خرد تقسیم می‌شود. که هر دو نوع آن دارای حساسیت بسیار زیاد است. به جهت انگیزه‌های مالی، معمولاً اکثر وکلا چنین پرونده‌هایی را قبول می‌کنند.

تعداد وکلای متخصص در حوزه مواد مخدر در کل کشور، کمتر از صد نفر است! لذا توصیه می‌شود که در مورد پرونده‌های حساس این چنینی پیگیری امور را به وکیل مواد مخدر متخصص و با تجربه بسپارید. موسسه عدالت گستر شامل بهترین وکیل جرم مواد مخدر، بهترین وکیل در مشهد و تهران در پرونده‌های این حوزه یاری‌گر شما خواهند بود.

همیشه بخاطر داشته باشید. مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند. بدون مشورت با وکیل یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.

عدالت گستر

برای مشاوره با شماره های زیر تماس بگیر :

۰۹۱۵۴۴۲۶۰۰۴
۰۹۱۵۴۲۲۹۷۱۴
۰۹۱۵۴۵۶۹۲۱۹

تـــــهــــران

۰۹۱۹۰۸۰۱۶۷۹

  ۰۹۱۹۶۱۲۸۷۲۵

  ۰۹۹۲۸۶۰۸۲۵۰

یک تیم حرفه ای شماست .

 

وکیل در مشهد

موکل های ما مهمترین سرمایه ما هستند میزان رضایتمندی آنها و معرفی ما به دیگران خود بهترین تبلیغ است.

 

وکیل کیفری مشهد

وکیل کیفری در دعاوی کیفری از جمله سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، انتقال مال غیر، جعل و استفاده از سند مجعول و غیره فعالیت می نماید. در امور کیفری اشخاص می توانند اقدام به گرفتن وکیل پایه یک دادگستری نمایند و حق داشتن وکیل کیفری برای متهم از زمان کشف جرم تا اجرای حکم صادره از مهم ترین تضمینات حقوق دفاعی متهم است.

نوشته های مشابه

‫16 دیدگاه ها

 1. سلام خسته نباشید. حدود چهار ماه پیش همسرم رو بدلیل مشارکت در ۳۶ گرم هرویین بازداشت کردند درحالی که نه از خود ایشون نه ماشینشون چیزی گرفتن. بازپرس پرونده معتقدند که متهم اصلی فرار کرده و همسرم چون مسافر کشی می‌کرده بدلیل مشارکت در تولید نقش دارند درحالی که همسرم هیچ سابقه ی نداره و بیگناهه. خواستم بدونم تکلیف ایشون چی میشه مجازاتی داره براش؟؟ ممنونم

  1. باسلام طبق قوانین مصوب شده در قانون مجازات در مورد مواد مخدر باید به عرض شما برسانم اگه همسر شما اقرار کرده باشه که شخص فراری رو میشناخته ویا از وجود مواد مخدر اطلاع داشته…..ویا در ماشین این آقا دستگیر شده متهم وایشون فرموده باشن که شوفر وراننده ماشین هستن جرم به ایشون محقق میشه ولی بیشتر از این باید پرونده مطالعه و مشخص بشه چه حکمی معاونت ویا مشارکت به ایشون خورده شده شما میتوانید به دفتر مراجعه کنید.
   جرایم مخصوص هروئن چون از مشتقات مرفین میباشد وهر دوکیلو مرفین به ی کیلو هروئن مبدل میشه با نهایت تاسف ۳۱گرم هروئن اعدام ومصادره اموال در پی دارد.
   با تشکر

  2. سلام پدر من سال ۹۶ به اتهام حمل۹۶ کیلو تریاک ۶سال زندان گرفت که با عفو ۲ سال کشید الان برای بار دوم بیش از ۱۰۰ کیلو تریاک گرفتن حکم ایشون چیست

   1. باسلام
    درپاسخ به سوال شما باید به عرض برسانم ازانجای که مقدارموادکشف شده بسیاربالامیباشدومتهم باردوم است که به این اتهام دستگیرشده اشدمجازات جرم برایش درنظرگرفته خواهدشد اما درخصوص اینک این متهم خریداربوده وموادمخدرباان مقدار به اوتعلق داشته یا اینک فقط حمل کننده بودویا خریدار باید مشخص شود اما کشف این مواد خوداثبات جرم خریدوفروش را دارد
    درنهایت توصیه می نماییم یک وکیل خبره درزمینه موادمخدر را برای این متهم استخدام نمایید تا نهایت کمک رابه متهم بنمایید
    باتشکرازنگاه شما

  3. سلام برادر من مصرف کننده س خعلی شدید اعتیاادداده ۱۵ گرم هروئین ازش گرفتن بنظر شما مجازاتش چطور میشه

 2. سلام بنده یک هفته پیش توسط ماموران یگان امداد نیروی انتظامی به اتهام اینکه به من در خیابان مشکوک شدن و دستگیر کردن و گفتن باید یا بیاید به کلانتری تا کارشناسان مواد مخدر شما را ببینند. بنده بردن کلانتری و از آنجا جهت گرفتن تست به ستاد ماده ۱۶ انتقال دادن و تست مرفین و شیشه بنده مثبت بود. من را از آنجا به یکی از کمپ های ترک اعتیاد انتقال دادن. و گفتن که اگر کسی از خانواده شما فیش حقوقی بیاورد و ضمانت بکند شما را آزاد میکنیم و اگرنه باید یک ماه در این کمپ بمانید. بعد از گذشت سه روز بنده را با ضمانت فیش حقوقی آزاد کردن. حالا به بنده ابلاغیه ای از دادگاه آمده که در تاریخ مقرر در یکی از شعب دادگاه انقلاب حاضر بشوم. میخواستم بدانم که چه حکمی به بنده میدهند. در ضمن موقع دستگیری بنده هیچ نوع مواد مخدر از بنده نگرفتن و فقط به علت اینکه مصرف کننده مواد هستم و تست هایم مثبت بوده به دادگاه احضارم کردند.

  1. باسلام وادب به خدمت جنابعالی عرض کنم که استعمال مواد شیشه و…به ۵۰ تا۰.۷۴ضربه شلاق و۲تا ۱۰میلیون جزای نقدی طبق ماده ۱۹ مجازات قانون جدید محکوم میشوید.
   با تشکر

 3. سلام از خانه ما ۴ کیلو تریاک پیدا کردن
  جرمش ۲تا۵ساله حبسه
  میخام بدونم تعلیق داره؟
  و متهم سابقه نداره بنظرتون چه حکمی میدن.
  و اینکه قابل تعلیقه… و بهتره چه بازجویی بده که سبک تر بشه

  1. سلام برشما.
   حمل یا نگهداری مواد مخدر هرکدام مجازات خود را در پی دارداما اگرمتهم سوسابقه نداردو معتادهم نباشد ویا…شرایطی که تخفیف وتبدیل مجازات رادر کلیه مراحل رسیدگی تقاضانمایید وتوصیه مینمایم یک وکیل خبره درزمینه موادمخدراستخدام نماییدتا درکلیه مراحل رسیدگی پیگیرپرونده شماباشد.
   موفق باشید

 4. با سلام
  جرم ارسال ۱۰۰گرم تریاک از طریق پست به خارج از کشور چیه؟
  در صورتی که متهم سابقه نداشته باشه و بار اولش باشه و اعتیاد هم نداشته باشه ، حکمش چی هست؟
  مواد پست شده هم توسط پلیس فرودگاه کشف شده.

  1. سلام برشما
   جرم کشف مواد یاهمان حمل موادمخدر مجازات حبس ، جزای نقدی دارد که میزان ان با حاکم شرع (قاضی)هست.. ۱۰۰گرم اگرسوپیشینه نداشته باشند خفیفترین نوع مجازات برای مجرم در نظرگرفته خواهدشد .
   موفق باشید.

   1. سلام.خداقوت خداخیرتون بده
    لطفا راهنمایی کنید،در اواخر آبانماه متاسفانه برادرم به خاطر خرید برای مصرف خودش چون اعتیاد داره، در راه برگشت ماموران ازش میگیرن و به مقدار پنجاه سانتی گرم هروئین و ده سانتی گرم شیشه ازش میگیرن،و اولین بارشه،۲تا سوال خیلی ذهنشو درگیر کرده،(۱) آیا سابقه براش میشه؟چون داده بودنش به دادگاه و قاضی گفته بود به ضمانت فیش حقوقی آزادی و بعد دوماه پیامکی میاد که جریمشو بریزین حساب و زیر یک میلیون هست تقریبا،اینو قاضی گفته بود،امااا پیامکی اومده بود مبنی بر این ک هفته سوم بهمن ماه جهت رسیدگی به پرونده به یکی از شعبه های انقلاب مرکز استانمون حاضر بشه،این خیلی ناراحت شده آخه قاضی شهرمون گفته بود پیامک میادکه جریمه رو بریزین حساب،اما تاریخ رسیدگی داده،جویا شدیم از همون قاضی شهرمون پرسیدیم گفت که اینجا دادگاه انقلاب نداره، بخاطر همین به مرکز استان ارجاع داده شده،لطفا جواب بدین این برادرم کمی نگران شده سپاسگزارم

    1. سلام برشما درخصوص سوال شما
     جرم موادمخدر ردصلاحیت دادگاه انقلاب هست و طبق آیین دادرسی کیفری رویه برای همه جرایم به صوراگت زیراست
     کشف جرم توسط ضابط دادگستری. ارجاع متهم ب دادسرا یادادگاه انقلاب دریافت قراروصیقه یاکفالت یا وجه ضمان تعیین وقت رسیدگی حضوردرشعبه ورسیدگی ماهوی.. سبس صدور ای وتعیین مجازات
     درخصوص جرم برادر شمامبنی بر حمل واستفاده موادمخدر اگرسئوسابقه نداشته باشند جزای نقدی ومعرفی به کمب اعتیادخواهدبود.
     موفق باشید.

 5. سلام برادر من مصرف کننده س خعلی شدید اعتیاادداده ۱۵ گرم ازش گرفتن بنظر شما مجازاتش چطور میشه

 6. سلام
  بزرگوار من شوهرم مقداری تفاله که گرفته شده بوده وبرای دور انداختن به باغ میبرده مامورای مواد مخدر توی راه ازش میگیرن حالا جرمش چغدر میتونه باشه آیا زندانی هم داره راهنمایی کنید لطفا ممنون میشم آیا نیاز هست وکیل بگیرم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا