خانوادهطلاقطلاق توافقیطلاق یک طرفهفسخ ازدواجفسخ نکاحمقالات

طلاق چیست |انواع طلاق|مراحل طلاق

طلاق چیست ؟

معنی لغوی طلاق چیست کلمه طلاق در لغت به معنی رها شدن و جدا شدن است و طلاق در اصطلاح به معنی پایان دادن به رابطه زناشویی است.

حال این پایان دادن ممکن است با توافق طرفین باشد که به آن طلاق توافقی می گویند.

و یا اینکه ممکن است به درخواست یکی از زوجین یعنی به درخواست زن یا مرد باشد که به آن طلاق یک طرفه می گویند.

طلاق با فسخ ازدواج متفاوت است. فسخ ازدواج به معنای این است که ازدواج صورت گرفته از ابتدا باطل و بی‌اعتبار بوده‌است. شیوهٔ انجام طلاق در قوانین کشورهای مختلف بسیار متفاوت است اما در اغلب کشورها نیاز به تأیید یک دادگاه یا مرجع رسمی حقوقی وجود دارد. مذاهب مختلف نیز رویکردهای متفاوتی به طلاق دارند. طلاق در اسلام به اختیار شوهر انجام می‌شود اما زن نیز در شرایط خاصی ممکن است حق طلاق را به دست بیاورد.

 

تفاوت طلاق و فسخ

آوردن قید صیغه مخصوص در این تعریف برای این است که تعریف فسخ نکاح از تعریف طلاق خارج شود؛ زیرا در مواردی که عقد نکاح به علت تدلیس یا عیب، فسخ می شود دیگر نیازی به صیغه مخصوص نیست. گاهی در تعریف طلاق، قید بغیر عوض را نیز افزوده اند تا بدین وسیله خلع و مبارات را از طلا ق مطلق جدا کنند. به هر حال طلاق؛ یعنی انحلال عقد نکاح دائمی با صیغه مخصوص و رعایت تشریفات ویژه.

تفاوت طلاق با دیگر مفاهیم مرتبط

البته باید طلاق را از مفاهیم نزدیک به آن جدا کرد تا سر درگمی پیش نیاید:

۱- طلاق و فسخ:

این دو واژه گرچه از نظر معنا به هم نزدیک اند، اما تفاوت هایی میان آن دو وجود دارد که عبارتند از: فسخ، قطع قرارداد زوجیت است بدون آن که با تشریفات ویژه طلاق همراه باشد؛ در فسخ، زن از مهر محروم خواهد بود؛ در فسخ، روابط زوجیت به طور کامل قطع می شود، حال آن که در برخی از اقسام طلا ق امکان بازگشت به زندگی زناشویی بدون ازدواج دوباره وجود دارد.

۲طلاق و اظهار فقد:

این دو کلمه نیز با هم متفاوتند. در بسیاری از جوامع ازدواج زمانی رسمیت می یابد که فرزند یا فرزندانی متولد شده باشند. بنابراین در صورتی که زمان معینی از ازدواج بگذرد و فرزندی به دنیا نیاورند، ازدواج آنان از سوی فرد و جامعه نادیده گرفته شده و هر یک از آنها حق دارند بدون فسخ قرارداد زوجیت، با فرد دیگری ازدواج کنند که بدان طلا ق ارتجالی می گویند و این شیوه از نظر اسلام نامشروع است

٣جدایی و طلاق:

در مواردی زن و مرد بدون طلا ق، خانه را ترک می کنند و در خانه ی والدین یا بستگان مستقر می شوند. این گونه جدایی طلاق نیست، هر چند می تواند به طلا ق منجر شود.

برای این که زوجین، به گونه ای شرعی از هم جدا شوند، باید شرایط آن را رعایت کرده و بنا بر آن از هم جدا شوند و به همین خاطر در کتا بهای فقهی شرایطی برای مرد و زن و نیز شرایطی برای خود طلا ق گفته شده است که با توجه به آن ها حکم طلاق صادر می گردد. طلا ق باید مطابق با مقرارات شریعت باشد، صیغه طلا ق به عربی خوانده شود و دو مرد عادل شاهد باشند. شرایطی که مرد باید هنگام طلا ق داشته باشد عبارتند از: بلوغ، عقل و اختیار و شرایطی که برای زن گفته شده است پاک بودن از حیض و نفاس است.

تعریف انواع طلاق - وکیل طلاق در مشهد
تعریف انواع طلاق چیست – وکیل طلاق در مشهد

انواع طلاق چیست

انواع طلاق به دو نوع تقسیم میشود:

طلاق رجعی: که همان طلاق از طرف مرد است.

طلاق بائن: که همان طلاق خلع و مبارات میباشد.

طلاق خلع همان طلا ق از طرف زن است و طلا ق مبارات همان طلا ق توافقی است.

طلاق از طرف مرد

مرد همیشه حق طلا ق دارد برای اینکه همسر خود را طلا ق بدهد، نیازی به شرطهایی که در سند ازدواج آمده است ندارد. ولی زمانیکه مرد بخواهد زن خود را طلا ق بدهد باید حق و حقوق همسر خود را به صورت کامل به او بدهد. این حقوق عبارتست از: مهریه، نفقه، اجرت المثل، شرط تنصیف دارایی.

یعنی اگر مرد بخواهد که زن خود را طلا ق بدهد، میتواند ولی هیچوقت حق زن ضایع نمیشود و زن میتواند مهریه خود را از مرد بگیرد

طلاق از طرف زن

زن به هیچ عنوان نمیتواند بدون دلیل و بدون رضایت از شوهر خود طلا ق بگیرد.

یعنی بر خلاف اینکه مرد در هر زمانی میتواند زن خود را طلا ق بدهد، ولی زن برای اینکه بتواند از شوهر خود طلا ق بگیرد باید دلیل قانع کننده داشته باشد.

اگر هم زن، بدون داشتن دلیل، دادخواست طلاق بدهد، دادخواست او رد میشود.

درخواست طلاق چیست - وکیل طلاق مشهد
درخواست طلاق چیست – وکیل طلاق مشهد

آیا زن هم می تواند خود را مطلقه کند؟

باید بگویم ، بله .

قانون مدنی به زن هم در موارد مشخص شده ای اجازه داده از دادگاه درخواست کند که او را مطلقه نماید ولو اینکه شوهر موافق نباشد.

شروط ۱۲گانه عقدنامه همان حق طلاق است؟

 شروط چاپی سند ازدواج به شرح ذیل است:

۱- استنکاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت شش ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تائید نفقه و همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت شش ماه وفا نکند و اجبارا ایفا هم ممکن نباشد.

۲- سوء رفتار و یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل نماید.

۳- ابتلاء زوج به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره آمیز باشد.

۴- جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد.

۵- عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد.

۶- محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثرعجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعا منتهی به پنج سال یا بیشتر باز داشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.

۷- ابتلاء زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل آورد و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد.

۸- زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند.تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است و یا شش ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید.

۹- محکومیت قطعی زوج در اثرارتکاب جرم و انجام هر گونه مجازات اعم از حد وتعزیر در اثرارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی وشئون زوجه باشد .تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت وشئون خانوادگی  است با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف وموازین دیگر با دادگاه است.

۱۰-  در صورتیکه پس از گذشت پنج سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر زوج صاحب فرزند نشود.

۱۱- در صورتیکه زوج مفقودالاثر شود وظرف شش ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.

۱۲- زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.

اگر مرد درخواست طلاق دهد و اگر زن راضی به طلاق نباشد?

باید به این نکات توجه کرد که اولا در قوانین جاری کشور طلا ق در اختیار شوهر است و او می تواند با مراجعه به دادگاه خانواده و دادن دادخواست طلاق همسرش را طلا ق بدهد. در این خصوص رضایت زن شرط نیست یعنی اگر زن طلا ق نخواهد ولی مرد اصرار به آن داشته باشد در نهایت دادگاه ناگزیر به صدور حکم طلا ق می باشد.

اما این که در مراحل طلاق دادن زن حائز اهمیت است حقوق مالی زوجه است که دادگاه رسیدگی کننده به طلا ق مکلف در ضمن رای طلا ق نسبت به آن ها تعیین تکلیف کند. مواردی مثل شرط تنصیف اموال، مهریه، اجرت المثل، حضانت، نفقه و نحله.

مراحل طلاق چیست - وکیل خانواده در مشهد
مراحل طلاق چیست – وکیل خانواده در مشهد

اقسام طلاق چیست ؟

به طور کلی طلاق دو نوع است:

۱-طلاق بائن:

نوع اول، طلاق بائن است که در مقابل طلا ق رجعی است و به نوعی گفته می شود که در آن برای مرد حق رجوع وجود ندارد. به عبارت دیگر پس از طلا ق، مرد حق رجوع و برگشت را ندارد.

مواردی که طلاق بائن است:

اول- زن باکره باشد.

دوم- زن یائسه باشد.

سوم- طلاق از نوع خلع و مبارات باشد.

چهارم- طلاق بعد از سه وصلت متوالی باشد.

 • اگر مردی تقاضای طلا ق کند و طلا ق جاری شود و زن باکره (دوشیزه) باشد، طلا ق بائن است.
 • اگر مردی تقاضای طلاق کند و طلا ق جاری شود و زن یائسه باشد، طلا ق بائن است.
 • طلاق خلع: طلا ق خلع به نوعی از طلا ق گفته می شود که زن به خاطر کراهتی که از شوهر خود دارد، قصد جدایی می کند و در مقابل مالی به شوهر خود می دهد که این مال می‌تواند عین مهر یا معادل آن و یا حتی بیشتر یا کمتر از مهر زوجه باشد.
 • طلا ق مبارات :طلا ق مبارات به نوعی از طلا ق گفته می شود که زوجین به خاطر کراهتی که از یکدیگر دارند قصد جدایی می کنند. ولی در طلا ق مبارات، برخلاف طلا ق خلع، مالی که داده می شود نمی‌تواند بیشتر از مهر باشد.
 • اگر مردی تقاضای طلا ق کند و طلا ق جاری شود و بعد از آن زن و مرد دوباره با یکدیگر ازدواج کنند یا طلا ق رجعی باشد و مرد رجوع کرده باشد و این روند سه بار تکرار شود، طلا ق سوم بائن است و دیگر برای مرد حق رجوع وجود ندارد.
درخواست طلاق چیست - وکیل طلاق مشهد
درخواست طلاق چیست – وکیل طلاق در مشهد

۲-طلاق رجعی:

 • نوع دوم ، طلا ق رجعی است که در مقابل طلا ق بائن است. بدین معنی که هرگاه مردی تقاضای طلا ق کند و طلا ق جاری شود، اگر زن باکره یا یائسه نباشد و جدایی پس از سه بار ازدواج نباشد، طلا ق رجعی است و مرد می تواند در مدت عده به زن رجوع کند و در واقع طلا ق را برهم زند. حق رجوع صرفاً برای مرد است و زن این حق را ندارد. در طلا قی که به درخواست زن صورت می گیرد شوهر در زمان عده حق رجوع ندارد هرچند طلا ق از نوع رجعی باشد.

رجوع می تواند به صورت لفظی یا عملی باشد و بعد از رجوع مرد، زن مکلف به انجام وظایف زناشویی می باشد که این تکلیف از زمان آگاهی زن  از رجوع مرد وجود دارد.

 • طلاق توافقی، ماهیتا از نوع مبارات می باشد اما در رای ، معمولا دادگاه آن را از نوع خلع می نویسد. پس در طلا ق توافقی برای مرد حق رجوع وجود ندارد، اما نکته قابل توجه این است که در طلا ق خلع زن میتواند تا پایان مدت عده به دفترخانه ای که صیغه طلا ق را جاری کرده است مراجعه کنند و به آن مالی که به مرد بخشیده است (در اصطلاح حقوقی مابذل)، رجوع کند و به عبارت دیگر آن را پس بگیرد! که پس از آن طلا ق بائن به رجعی تبدیل می شود و مرد حق رجوع از پیدا می کند.

چند نکته:

اول- در طلاق خلع نمی توان شرط کرد که بدون رجوع زن به مابذل مالی که در مقابل طلا ق از طرف زن به مرد داده می شود. مرد حق رجوع داشته باشد. زیرا این شرط بر خلاف قاعده می باشد و شرطی باطل است.

دوم- زن باکره یا یائسه بعد از طلا ق حق رجوع به آنچه بذل کرده را ندارد.

عده طلاق چیست:

عده به مدت زمانی گفته می شود که تا پایان آن زنی که ازدواج او منحل شده است نمی‌تواند شوهر دیگری اختیار کند.اگر زن غیر یائسه باشد عده سه طهر است. طهر به معنی پاکی زن از حیض و نفاس است. اگر زن یائسه باشد عده سه ماه است. اگر زن باردار باشد مدت عده تا زمان وضع حمل است.

آیا  وکیل طلاق در مشهد را می شناسید؟

وکیل طلاق در مشهد به عنوان یکی از شهرهایی که از آمار طلاق بسیار بالایی بعد از تهران برخوردار است. از جایگاه مهمی برخوردار می باشد. بالا بودن آمار طلاق در مشهد سبب شده است که طی سال های اخیر تعداد موسسات حقوقی، درخواست وکیل طلاق در مشهد و به طور کلی درخواست وکیل در مشهد افزایش پیدا کند.

کسی را می توان شایسته وکیل خوب دانست. که پرونده موکل را به بهترین نحو انجام دهد و مساله موکل را مساله خودش محسوب کند. و در حدی برای کار موکل دغدغه داشته باشد. که نسبت به کار خود دارد .اعتبار  یک وکیل طلاق در مشهد به تلاشی است که برای به نتیجه رسیدن ، تک تک پرونده های موکلین خود انجام می دهد.

عدالت گستر

برای مشاوره با شماره های زیر تماس بگیر :

۰۹۱۵۴۴۲۶۰۰۴
۰۹۱۵۴۲۲۹۷۱۴
۰۹۱۵۴۵۶۹۲۱۹

تـــــهــــران

۰۹۱۹۰۸۰۱۶۷۹

  ۰۹۱۹۶۱۲۸۷۲۵

  ۰۹۹۲۸۶۰۸۲۵۰

یک تیم حرفه ای شماست .

 

چنانچه به دنبال انتخاب یک وکیل خانواده در مشهد جهت طرح دعوای خود یا دفاع پرونده خود اعم از حقوقی، کیفری یا خانواده هستید ، بهتر است وکیلی را انتخاب  کنید که با داشتن احاطه و اشراف کافی به مسائل حقوقی و داشتن تخصص لازم در پرونده های ارجاعی به وی بتواند در تنگناهای دادرسی موکل خود را به نحو صحیح راهنمایی و هدایت نماید.
ارتباط تلگرامی با وکیل
تلگرام وکیل مشهد

موکل های ما مهمترین سرمایه ما هستند میزان رضایتمندی آنها و معرفی ما به دیگران خود بهترین تبلیغ است.

وکیل خانواده در مشهد

وکیل خانواده به امور حقوقی خانواده از قبیل مهریه، مطالبه مهریه از طریق دادگاه و اجرای ثبت، طلاق توافقی، طلاق به درخواست زوج، طلاق به درخواست زوجه، نفقه، شرط نصف دارایی، فسخ نکاح و لزام به تمکین، اعسار از پرداخت مهریه و نقش وکیل خانواده در دعاوی خانواده تشریح خواهد شد.

نوشته های مشابه

‫17 دیدگاه ها

 1. سلام مدت ۷ ماه با همسرم زندگی کردم ولی درحال حاضر ۲سال که منزل پدرم هستم از طریق نفقه که کیفری بود ۱سال حبس داشت که تبرعه شد برای مهریه ۳ماه زندان بود که از طریق ستاد دیه که پیش پرداخت بود ۶ میلیون پرداخت کرد ولی الان اقساطش را پراخت نکرده پارسال یکبار درخواست طلاق دادم که نامه پزشکی قانونی و نامه کمپش داخل پرونده بود که مواد مصرف میکنه مدارکم کامل بود ۲ تا حکم جلب هم ازش داشتم ولی قاضی درخواست منو رد کرد…الان مجددا درخواست طلاق دادم حتی گفتم مهریه ام رو میبخشم که طلاق بگیرم ولی باز هم قاضی قبول کرد و از همسرم هم هیچ اطلاعی ندارم..برای اینکه طلاق بگیرم باید چیکاری انجام بدم

  1. سلام . شما بایستی برای طلاق وکیل بگیرید تا موضوع رو تخصصی پیگیری کنه. با شرایطی که فرمودید اخذ حکم طلاق دور از انتظار نیست.
   اگر منظورتان از عدم اطلاع از همسرتان این است که هیچ کس خبری از ایشان ندارد و اصلا حضور ندارد و تا به حال نتواسته اید او را پیدا کنید به دادگاه اعلام کنید مدتی هست غایب شده و از او خبری ندارید احضاریه چند بار با طی مراحل قانونی به ایشون ابلاغ میشود از طریق اگهی و روش های دیگر در صورتی که در مواعد تعیین شده خبری از ایشون نشد قاضی در صورتی که جمع موارد را مبنی بر طلاق تشخیص دهد به نیابت از همسرتان در دفتر خانه حاضر شده طلاق را به نیابت از همسرجاری میکند

 2. سلام – همسرم از من چند شکایت کرده که یکی در دادسرای کیفری برای ترک انفاق می باشد امروز رفتم دادگاه و به سوالات پاسخ دادم نهایت قاضی دستور داد که همسرم به خانه برگردد برای دو ماه ولی من هنوز اجازه ندادم چون مشکلاتی با حضور ایشون وجود دارد و امنیت جانی و روانی من به خطر می افتد (چون ایشان هم اکنون تحت درمان روان پزشک میباشند) تمرد از این دستور قاضی چه عواقبی دارد و من باید چکار کنم که کمترین مشکل برایم بوجود بیاید البته هم قبلا به ایشان وجوهی دادم و هم برای پرداخت نفقه مشکلی ندارم فقط میخام ایشان دیگر به خانه برنگردد و حتی از ایشان جدا شوم فقط با کمترین دردسر (البته توافقی جدا نمیشود) چون بنده کارمند هستم و ایشان هم حقوق مرا به خاطر مهریه بسته است و هم جلوی همکاران آبروی مرا برده است
  متشکرم

  1. باسلام درخصوص پاسخ به سوال شما دو راه حل ارائه میدهیم
   اول.شمااگربحث امنیت جانی برایتان مطرح هست میتوانیدیک منزل جداگانه برای ایشان تهیه نمایید وهرماه هم نفقه ایشان را راپرداخت نمایید
   دوم
   حق طلاق با زوج میباشد وهرزمان بخواهدمیتواند زوجه را طلاق بدهد
   اگر بحث مهریه مطرح است که همسرتان قانونا حق دارد۱/۴ حقوق شماراتوقیف ودریافت نمایید ویا اگراموال ثبتی داشته باشید ان را توقیف و مهریه خویش را استیفا کند
   پس هرزمان بخواهید امکان متارکه برای شما محفوظ است وایشان بصورت شرایطی واقساط دارندمهریه خویش رامطالبه میکنند
   موفق باشید

 3. سلام
  مدت ۲ سال پیش خانه مسکن مهر خود را فروختم و در شهرری خانه ای خریدم همسرم گفت که خانه را به نام من بزن من هم به نام او زدم ولی او الان تمکین نمیکند و میخواهد طلاق بگیرد آیا میتوانم شکایت کنم و خانه ام را از او بگیرم

  1. باسلام در خصوص سوال شما به عرض می رسانم
   خانه ای را که سند زدید یعنی سند رسمی بنام شخص خورده وایشان مالک بدون ادعای ان ملک خواهد بود ومتاسفانه امکان بازپس گیری ملک را ندارید
   اما اگر وجه ان ازحساب شخص شما خارج شده میتوانید دعوی مطالبه وجه نسبت به همسرتون بابت خرید ملک مورد اختلاف بنمایید
   باتشکرازنگاه شما

 4. سلام
  هشت سال پیش همسرم به من حق طلاق رو داده. الان من نمیخوام باهاش زندگی کنم و اسرار میکنه که من میخوام زندگی کنم ولی باید حق طلاق رو به من برگردونی حالا پدر شوهرم اومده وسط که این حق رو به من بده و‌ فعلا زندگی کنید اگر نتونستید ادامه بدید من تو رو طلاق میدم. آیا امکان این کار هست؟

  1. سلام درپاسخ ب سوال شما به عرض می رسانم
   حق طلاق یک وکالت است که بین زوج وزوجه میباشد نه اشخاص دیگر
   واینکه شما دارای وکالت طلاق هستید هرزمان بخپاعید میتوانید دادخواست طلاق خودرا به دادگاه خانواده تقدیم نمایید
   واین حق با گذرزمان ازبین نخواهدرفت
   موفق باشین

 5. سلام درخواست طلاق به دلیل نفقه چگونه است؟ ایا مرد ۶ماه نفقه ندهد میشود طلاق گرفت یا از زمان صدور محکومیت به پرداخت نفقه باید ۶ماه بگذرد؟ و اگر بعد از پرداخت نفقه درخواست طلاق به دلیل عسر و حرج بدهم چون نفقه رو پرداخت کرده درخواست طلاق رد میشود ؟

  1. باسلام درپاسخ به سوال شما
   به عرض می رسانم
   نفقه جاریه خودرابه اجرا بگذارید تا زوج مکلف به پرداخت ان شود البته نفقه به شرط تمکین میباشدکه درخصوص تمکین هم باید زوج شرایطی رافراهم نمایید
   اما درخصوص اینکه منظوراز ۶ماه پرداخت نکردن چیست؟ یعنی از زمانیک که دادخواست نفقه رو به مراجع قضایی تقدیم می نمایید وحکم به محکومیت پرداخت زوج صادرمیشود زمان هست که اغلب اوقات بیش از۷ماهی طول میکشد(مرحله واخواهی وتجدیدنظر)تا حکم قطعی شود
   اگر تحت هرشرایط زوج نفقه را پرداخت نکرد و زوجه در عسروحرج قرارگیرد میتواند به استناد ان حکم دادخواست طلاق را نیز بدهدوخودرا مطلقه نمایید
   باتشکراز نگاه شما

 6. باسلام
  برای طلاق توافقی بین دو نفر اگر وکیل اقدام کند چه مدت زمان و چه مقدار هزینه دارد؟

  1. سلام برشما دونوع طلاق توافقی هست
   ۱-زوج وزوجه درکلیه جلسات مشاوره قبل طلاق حضورپیدامیکنند بعدازآن گواهی عدم سازش صادرخواهدشدومدت ان بالای ۳الی۴ماه هست سپس درجلسه دادگاه زوج درحضورقاضی باتوجه به توافقات فی مابین برای طلاق زوجه موافقت نموده …
   ۲-زوجین قبل از هرچیزبه دفتراسنادرسمی حضورپیدامی کنند وحقوقات فی مابین توافق میکنند
   مثلا زوجه کل مهریه یابخشی ازمهریه را میبخشدودرمقابل حق طلاق رابه زوجه وکالت می دهد وزوجه با توجه به سندوکالت درطلاق درکلیه جلسات مشاورهدبه تنهایی حضورمی یابد وباصدورگواهی عدم سازش یک وکیل ازناحیه زوج استخدام مینمایید تا درجلسه دادگاه طلاق حضوریابد ..باتوجه به حضورزوجه ووکیل باحق توکیل دردادگاه رای طلاق صادرخواهدشد
   تایم وزمان این نوع طلاق۲ماه کمترمیباشد
   اما درخصوص هزینه حق الوکاله وکیل این امر توافقی میباشد
   شمامیتوانید دردفترموسسه حضوریابید و موسسه باتوجه به تمکن مالی شما وبصورت شرایطی قراردادمالی را با وکیل تنظیم خواهدنمود
   باتشکرازنگاه شما

 7. سلام و خسته نباشد
  من حدود نه ماه است که بخاطر اختلافات خونه ترک کردم. خانمم با درخواست نفقه از من شکایت کرده. در ضمن شکایت جداگانه ای هم در مورد فرزندم بابت خرجی انجام داده. نا گفته نماند بعد از ترک منزل توسط من خونه با اجازه خودش عوض کرده پول رهن گرفته و جای دیگه ای خونه گرفته بچه هم پیش خودمه. من در دادگاه چه کاری باید انجام بدم و چی بگم که مشکلی برام پیش نیاد. در ضمن الان حدود یکساله ورشکست شدم و بی کارم.
  خیلی ممنون

  1. سلام برشما
   چون ترک منزل از سوی شما بوده است در صورتی که همسرتان بتوانند ترک منزل و ترک نفقه از سوی شما را اثبات کنند دادگاه برای همسرتان تعیین نفقه می کند. به طور کلی زوج درهرحال حتی ورشکستگی ملزم به پرداخت نفقه است.
   از آن جایی که فرزند را شما نگهداری می کنید در صورت اثبات دادخواست همسرتان بابت نفقه فرزند قابل پذیرش نخواهد بود.
   موفق باشید.

 8. سلام
  درصورت راضی نبودن شوهربرای طلاق زن میتواند از طریق مهریه و تهدید به اجبار ازش طلاق بگیرد درضمن برای نگه داشتن دختر۱۳ساله و پسر۱۱ساله مبلغ یک میلیون دویست از همسرخود میخواهد ایا میتواند یا خیر

  1. سلام برشما
   زوجه با شرایط زیر می تواند دادخواست طلاق به دادگاه ارائه نماید
   ۱- زن برای طلاق یا باید وکالت در طلاق داشته باشد
   ۲-یا یکی از شروط ۱۲ گانه ضمن عقد را داشته باشد.( آن هم با احرازشرائط مقرر در قانون و اثبات عسر و حرج زوجه در دادگاه)در صورتی که زوجه دلیل قانونی برای طلاق نداشته باشد جز با رضایت زوج امکانپذیر نمی باشد.لذا صرف اقدام به مطالبه مهریه و یا توسل به تهدید و اجبار مؤثر در مقام نبوده و نمی باشد.
   در خصوص نفقه در صورت عدم توافق بر روی نفقه فرزندان می توانند از کارشناس رسمی دادگستری کمک بگیرند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا