موضاعاتی حقوقی که شاید نیاز دارید درباره آنها بدانید و از وکیل حقوقی ما مشورت بگیرید…

چک و سفته

 مطالبه دیه

 تخلیه ملک

تغییر سن

وقف

 انحصار وراثت

ثبت شرکت

 اخد اقامت ایران

 ثبت نکاح دائم

 اخذ تابعیت

 دعاوی شهرداری

 مطالبه وجه

اجرت المثل

 انحلال شرکت

 ورشکستگی

 ثبت شرکت

 تغییرات شرکت

 اخذ شناسنامه

 حذف نام همسر

 تغییر نام و فامیل

 تنظیم قرارداد

 تنظیم سند

 بیمه

 موجر و مستاجر

 سرقفلی

 حق کسب و پیشه

 کارگر و کارفرما

تقسیم مال مشاع

 تقسیم ترکه

 ارث و وصیت

 

 

 

وکیل حقوقی مشهد
وکیل حقوقی مشهد

 

 

برای مشاوره با شماره های زیر تماس بگیر :

09154569219

09363081461

05136065768

یک تیم حرفه ای شماست .

وکیل حقوقی در مشهد