شرط‌بندی و قمار

قانون مجازات اسلامي قمار بازها

قمار بازي با هر وسيله اي ممنوع و مرتکبان اينگونه جرايم به يک تا شش ماه حبس و يا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم مي شوند و در صورت تجاهر به قمار بازي به هر دو مجازات محکوم مي گردند .

شرط‌بندی و قمار – وکیل در مشهد
شرط‌بندی و قمار – وکیل در مشهد

مفادي از قانون مجازات اسلامي و مجازات هاي مقرر در مورد جرم قمار ، قماربازي و ساير جرايم مرتبط با آن مانند قمار بازي هاي اينترنتي را به طور مجمل در اين نوشتار براي اطلاع رساني و آگاهي کاربران مورد بررسي قرار داديم .
مواد ۷۰۵ الي ۷۱۱ قانون مجازات اسلامي
ماده ۷۰۵:
قمار بازي با هر وسيله اي ممنوع و مرتکبين آن به يک تا شش ماه حبس و يا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم مي شوند و در صورت تجاهر به قمار بازي به هر دو مجازات محکوم مي گردند .
ماده ۷۰۶:
هر کس آلات و وسايل مخصوص به قمار بازي را بخرد يا حمل يا نگهداري کند به يک تا سه ماه حبس يا تا پانصد هزار تا يک ميليون و پانصد هزار ريال جزاي نقدي محکوم مي شود.
ماده ۷۰۷:
هرکس آلات و وسايل مخصوص به قماربازي را بسازد يا بفروشد يا در معرض فروش قرار دهد يا از خارج وارد کند يا در اختيار ديگري قرار دهد به سه ماه تا يک سال حبس و يک ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محکوم مي شود.
ماده ۷۰۸:
هر کس قمارخانه داير کند يا مردم را براي قمار به آنجا دعوت نمايد به شش ماه تا دو سال حبس و يا از سه ميليون تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محکوم مي شود .
ماده ۷۰۹:
تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم يا به عنوان جريمه ضبط مي شود.
ماده ۷۱۰:
اشخاصي که در قمارخانه ها يا اماکن معد براي صرف مشروبات الکلي موضوع مواد (۷۰۱)و(۷۰۵) قبول خدمت کنند يا به نحوي از انحاء به داير کننده ي اين قبيل اماکن کمک نمايد معاون محسوب مي شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولي دادگاه مي تواند نظر به اوضاع و احوال و ميزان تاثير عمل معاون مجازات را تخفيف دهد .
ماده۷۱۱:
هرگاه يکي از ضابطين دادگستري و ساير مامورين ذي صلاح از وجود اماکن مذکور در مواد (۷۰۴)و(۷۰۵)و(۷۰۸)يا اشخاص مذکور در ماده (۷۱۰)مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذي صلاح اطلاع ندهند يا برخلاف واقع گزارش نمايند در صورتي که به موجب قانوني ديگر مجازات شديدتري نداشته باشند به سه تا شش ماه حبس يا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم مي شوند.
انواع بازي‌هاي قمار در فضاي مجازي
در ادامه به انواع بازي هاي اينترنتي قمار در فضاي مجازي و تشريح اين نوع از بازي ها ميپردازيم كه شامل پيش¬بيني مسابقات ورزشي،مسابقات پيامکي و مسابقات قرعه‌اي (بخت آزمايي) به کاربران هشدار داد که توصيه هاي پليس فتا را در اين خصوص جدي بگيرند تا طعمه افراد سود جو و فرصت طلب نشوند .
الف. پيش¬بيني مسابقات ورزشي
در اين گونه سايت‌ها که اخيراً در حال گسترش روز افزون است، افراد با عضو شدن و پرداخت مبالغي قادر به پيش¬بيني مسابقات ورزشي به خصوص مسابقات فوتبال مي‌شوند. معمولاً در اين گونه پيش-بيني‌ها که به صورت هفتگي، ماهيانه و ساليانه برگزار مي‌شود، ليگ‌هاي داخلي و خارجي لحاظ مي شود.

شيو? عملکرد اين سايت به اين¬گونه است که افراد با پرداخت مبالغي قادر به پيش¬بيني و در صورت درست حدس زدن نتيجه مسابقه در ليست قرعه کشي قرار مي‌گيرند
. گردانندگان اين سايت‌ها که عنوان مجرمانه داير کنندگان قمارخانه‌هاي اينترنتي طبق مواد ۷۰۸ و ۷۱۰ قانون مجازات اسلامي بر آن‌ها اطلاق مي‌شود؛ معمولاً با بيان اين مطلب که مقداري از وجوه دريافتي از شرکت کنندگان خرج امور خيريه مي‌شود، قصد توجيه کردن و قانوني جلوه دادن اين¬گونه شرط¬بندي‌ها را دارند.
اما بايد در نظر داشت که به فرض درست بودن اين ادعا عمل خير آن‌ها مجوزي براي مسابقات شرط-بندي نيست.
طبق نظر اکثر فقها شرط بندي حرام و از مصاديق قمار به حساب مي‌آيد.
طريق قانون افرادي که در اين مسابقات شرکت مي‌کنند و داير کنندگان اين سايت‌ها مجرم مي‌باشند و افرادي که از اين راه اموالي را به دست آورده‌اند بايد آن را به صاحبانشان مستردد نمايند.
ب. مسابقات پيامکي
يکي ديگر از مسابقاتي که در حال شکل¬ گيري و گسترش مي‌باشد، مسابقات پيامکي است. اين مسابقات در قالب سؤال و جواب برگزار مي‌گردد.

روال کار در اين¬گونه مسابقات بدين¬گونه است که افراد با جواب دادن به سؤالي که اصولاً خيلي آسان طرح مي‌شود وارد مرحله قرعه¬ کشي مسابقه مي‌شوند. محل تأمين هزينه‌هاي جوايز برندگان اين¬گونه مسابقات معمولاً از شرکت کنندگان اخذ مي‌شود که اين مورد وجاهت شرعي و قانوني ندارد.

در واقع اگر هزينه جوايزي که به برندگان اهدا مي‌شود از محلي غير از پول شرکت¬کنندگان در مسابقه باشد به نظر مي‌رسد شرکت در اين مسابقات مشکل شرعي نداشته باشد؛ اما طبق اخبار و آماري که در دست مي‌باشد، معمولاً هزينه‌هاي جوايز، از محل هزينه پيامک¬ ها تأمين مي‌شود که باعث عدم جواز شرکت در اين مسابقات مي‌شود.

ضمناً بايد اشاره کرد که گردانندگان اين مسابقات از محل هزينه‌هايي که از شرکت¬ کنندگان دريافت مي‌شود سودهاي کلاني به دست مي‌آورند و قسمت کمي از اين مبالغ را به شرکت¬ کنندگان جايزه مي‌دهند.
ج. مسابقات قرعه‌اي (بخت آزمايي)

مجازات شرط‌بندی و قمار چیست؟

شرط بندی و قمار جرم است، شرط بندی با عنوان مجرمانه قمار بررسی می‌شود. قانونگذار در ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد که قمار بازی با هروسیله ای ممنوع است.

فلذا برای تحقق آن وسیله خاصی مد نظر نیست، هرچند که بعضی از اسباب، مانند تخته نرد و تاس و شطرنج از وسایلی هستند که برای قمار کردن ساخته شده‌اند که ممکن است به مرور زمان در عرف از این عنوان خارج شود مانند شطرنج که به اعتقاد عده‌ای از فقها اگر به عنوان بازی و ورزش فکری محسوب شود و برد و باخت در آن مطرح نباشد، بازی با آن حرام نیست.

قمار قراردادی بین دو یا چند نفر است، که بازی مخصوصی می‌کنند که هر کدام برنده شد دیگران به او مال معینی می‌دهند. به بیان دیگر، شرط بندی قراردادی است بین دو طرف که نتیجه‌ی موضوعی خاص را پیش بینی می‌کنند و پیش بینی هرکدام که درست باشد شرط بندی را برده‌ است و در قبال آن مال معینی را دریافت می‌کند. مانند پیش‌بینی مسابقات ورزشی و بازی‌های جام جهانی.

در این خصوص رییس پلیس فتا تهران بزرگ در زمان برگزاری مسابقات جام جهانی، ضمن هشدار نسبت به پولشویی در سایت‌های شرط‌بندی از مسدود شدن بیش از ۲۰۰ حساب مرتبط با حدود ۱۰۰ سایت قمار و شرط‌بندی خبر داد.(۱)

ماده ۷۰۵ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی: “قمار بازی با هر وسیله‌ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شوند و در صورت تجاهر‌به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می‌گردند.”

مجازات خدمه قمارخانه یا اماکن سِرو مشروبات الکلی

اشخاصی که در قمارخانه یا اماکن مُعِد (آماده کننده، مهیاکننده) برای صرف مشروبات الکلی قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحاء‌ به دایرکننده این قبیل اماکن کمک نمایند معاون محسوب می‌شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولی دادگاه می‌تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان‌تاثیر عمل معاون مجازات را تخفیف دهد.

طبق نظر حضرت آیت الله خامنه ای پاسور عرفاً از آلات قمار محسوب مى‌شود و بازى با آن مطلقاً حتى بدون شرط‌بندى حرام است ولى بازى از طریق کامپیوتر اگر به تنهایى باشد، جایز است و الا جایز نمى‌باشد و شرط بندی بر آن اگر نوعی تأیید آن محسوب شود نیز حرام است.

از نظر آیت الله سیستانی هر برد و باختی با شرط کسب پول طرف مقابل، حرام است لذا بازی با آلات قمار حتی بدون شرط نیز حرام است اما بازی با وسایل دیگری مانند شطرنج بدون منظور کردن برد و باخت دو طرفه حرام نیست.

در همین راستا کار سایت های شرط بندی حرام است و می توان به آنها اصطلاح قمارخانه مجازی را اطلاق کرد. لذا علی‌القاعده باید احکام قانون مجازات اسلامی در خصوص قمارخانه ها، شامل این سایت ها نیز شود.(۲)

مجازات دایر کردن قمارخانه

مستند ماده ۷۰۸ بخش تعزیرات قانون مجازات کیفری، هر کس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به شش ماه تا دو سال حبس و یا از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال‌ جزای نقدی محکوم می‌شود.

مجازات ساخت و فروش اسباب و ادوات قمار

مطابق ماده ۷۰۷ بخش تعزیرات قانون مجازات کیفری، هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری ‌قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

ماده ۷۰۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هركس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یاحمل یا نگهداری كند به یک تا سه ماه حبس یا تا پانصد هزار تایك میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی محكوم می‌شود.

 

عدالت گستر

برای مشاوره با شماره های زیر تماس بگیر :

۰۹۱۵۴۴۲۶۰۰۴
۰۹۱۵۴۲۲۹۷۱۴
۰۹۱۵۴۵۶۹۲۱۹
۰۵۱۳۸۳۳۰۸۰۳
۰۵۱۳۸۳۳۰۸۰۴

تـــــهــــران

۰۹۱۹۰۸۰۱۶۷۹

  ۰۹۱۹۶۱۲۸۷۲۵

  ۰۹۹۲۸۶۰۸۲۵۰

یک تیم حرفه ای شماست .

 

وکیل در مشهد

دکمه بازگشت به بالا