ممانعت از حق | وکیل در مشهد

جرم ممانعت از حق

عبارت ممانعت از حق بارها به گوش خیلی از شما رسیده است و دعاوی زیادی نیز تحت این عنوان مطرح میگردد،
ممانعت در واقع به معنای ایجاد مانع میباشد، مانع نیز فرد را از رسیدن به مطلوب سلب میکند، در واقع به کلی از رسیدن به هدف جلوگیری میکند.

ممانعت از حق – وکیل در مشهد
ممانعت از حق – وکیل در مشهد

ممانعت از حق یعنی ایجاد مانع کردن به نحوی که فرد از رسیدن به آنچه مستحق آن است باز بماند، ممانعت زیر مجموعه دعاوی تصرف است و در قانون آیین دادرسی مدنی در کنار تصرف عدوانی و مزاحمت از حق آمده است.

در واقع ممانعت از حق حالتی است که دارنده حق با مانعی مواجه شده که او را از استفاده از حق خویش باز میدارد، برای مثال شخصی که دارای حق ارتفاق یا انتفاع در ملک دیگری میباشد میتواند با استفاده از حق خود از آن عبور کند یا از میوه های باغ منتفع شود حالا اگر فردی دیگر با قراردادن دیواری مانع عبور فرد از راه همیشگی یا مانع ورود فرد جهت استفاده از میوه های باغ گردد ممانعت از حق ایجاد شده است، یا مستاجری که خانه ای را اجاره کرده است حق استفاده از آن را دارد حال اگر صاحب خانه یا شخص دیگری مانع ورود وی شود ممانعت از حق محقق شده است.

حال راه حل این مشکل چیست؟ به مراجعه به کدام مراجع میتوان رفع مانع نمود؟

در خصوص این دعوا از دو مرجع میتوان استمداد کرد:

۱ محاکم حقوقی

۲ محاکم کیفری

به موضوع ممانعت از حق هم در قانون آیین دادرسی مدنی پرداخته شده و هم در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ماده ای را به آن اختصاص داده و جرم انگاری نموده است یعنی از دو راه میتوان اقدام نمود هم از طریق تقدیم دادخواست و مراجعه به محاکم حقوقی هم از طریق طرح شکواییه و مراجعه به دادسرای محل وقوع ملک.

اما اینکه کدام یک از این راهها بهتر میباشد بسته به خواست خواهان دارد، طبیعتا مراجعه به دادسرا و طرح دعوای کیفری میتواند منجر به بازداشت متهم و در نهایت مجازات وی باشد اما طرح دادخواست اینطور نیست و در جایی که ما به دنبال اثبات حق خود میباشیم بهتر است از طریق حقوقی عمل نماییم و جایی که فوریت برایمان مهم بوده و در پی این هستیم که عملان درس عبرتی برای طرف مقابل باشد بهتر است از طریق کیفری اقدام نماییم.

عدالت گستر

برای مشاوره با شماره های زیر تماس بگیر :

۰۹۱۵۴۴۲۶۰۰۴
۰۹۱۵۴۲۲۹۷۱۴
۰۹۱۵۴۵۶۹۲۱۹
۰۵۱۳۸۳۳۰۸۰۳
۰۵۱۳۸۳۳۰۸۰۴

تـــــهــــران

۰۹۱۹۰۸۰۱۶۷۹

  ۰۹۱۹۶۱۲۸۷۲۵

  ۰۹۹۲۸۶۰۸۲۵۰

یک تیم حرفه ای شماست .

 

وکیل در مشهد

دکمه بازگشت به بالا