ثبت احوال

حقوقی

حذف نام همسر از شناسنامه

قانون پاک کردن نام همسر از شناسنامه پاک کردن نام همسر از شناسنامه سال هاست که برای افراد مطلقه امکانپذیر…

بیشتر بخوانید »
حقوقی

تغییر نام و فامیل

تغییر نام و فامیل   متقاضیان تغییر نام خانوادگی به استناد مواد ۴۰ تا ۴۲ قانون ثبت احوال و درصورت…

بیشتر بخوانید »
حقوقی

تغییر سن | وکیل در مشهد

تغییر سن نکته : تغییر سن کمتر از ۵ سال در دادگاه مطرح می شود و این بستگی به نظر…

بیشتر بخوانید »
انحصار وراثت

انحصار وراثت

انحصار وراثت چیست؟ انحصار وراثت در ایران هم چون بسیاری از کشور های دیگر، تابع مراحلی است که لزوما پس…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا