دائم

ازدواج مجدد زوج

تجویز ازدواج مجدد

تجویزازدواج مجدد: رسیدگی به دعاوی وامورذیل درصلاحیت دادگاه خانواده می باشد: -۱نامزدي و خسارات ناشی از برهم زدن آن ۲نکاح…

بیشتر بخوانید »
الزام به ثبت ازدواج

الزام به ثبت ازدواج

الزام به ثبت ازدواج هدف اصلی از ازوداج :ایجادیک رابطه سببی هدف اصلی  درازدواج کردن برمبنای  تقویت جنبه های اخلاقی…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا