دادخواست

خانواده

منع تحصیل زوجه |عدم اشتغال به تحصیل زوجه

عدم اشتغال به تحصیل زوجه نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره پرونده ۲۸۲-۱/۹-۹۴نظریه شماره ۹۰۵/۹۴/۷-۱۰/۴/۱۳۹۱تحصیل، از حقوق مدنی…

بیشتر بخوانید »
مقالات

دادخواست ترک انفاق

دادخواست ترک انفاق ترک انفاق جرم است و براساس قانون مدنی ۶ ماه تا ۲ سال حبس مجازات این جرم…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا