ماده1107

استرداد جهیزیه

استرداد جهیزیه

  -۱   استرداد جهیزیه تهیه جهیزیه برعهده شوهراست ماده۱۱۰۷ قانون مدنی درخصوص نفقه زوجه را بنابروضعیت وتناسب زن ازقبیل البسه…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا