الزام به ثبت ازدواجثبت نکاح دائمثبت نکاح دائمخانوادهمقالات

ثبت نکاح دائم | وکیل ثبت ازدواج در مشهد

ثبت نکاح

ازدواج از مهمترین عقدهایی است که در زندگی خصوصی هرفردی رخ می دهد. با ازدواج، آثار و وظایف و حقوقی برای زن و شوهر ایجاد می شد.برخی از این وظایف برای پیشبرد و تضمین زندگی زن و شوهر است که طرفی نباید در راستای زندگی بهتر با یکدیگر همکاری و کنار همدیگر تلاش کنند.

اگر عقد ازدواج به صورت صحیح واردشود، تبعات زیادی دارد. این تبعات می تواند تبعات مالی، عاطفی، جنسی و…باشد.برخی دیگر از وظایف زن و شوهر جنبه ی عمومی دارند یعنی آن ها باید بتوانند در جامعه اعلام زن و شوهری کنند و سایرین بتوانند از رابطه زوجیت آنان آگاه شوند.

چرا که چنانچه نتوان ازدواج آنها را ثابت کرد،حقوقی که هر زن و شوهری به محض عقد ازدواج به دست می آورند، برایشان قابل تصور نیست.برای مثال وقتی زنی ادعا می کند که مردی که فوت کرده شوهر اوست، باید بتواند عقد نکاح دائم را اثبات کند تا از  شوهر متوفی خود ارث ببرد والا ارث نخواهد برد.

یا زن و مردی که با یکدیگر رابطه جنسی دارند، باید بتوانند رابطه زوجیت خود را اثبات نمایند، در غیر این صورت ممکن است متهم به رابطه نامشروع و زنا شوند.

ثبت نکاح دائم حتما باید در دفاتر رسمی ثبت شود در غیر این صورت جرم محسوب می شود که به صورت ترک فعل محقق می شود ،منظور از دفاتر رسمی دفاتر ازدواج و طلاق است که برابر مقررات قانونی تشکیل شده باشد.

انواع نکاح

نکاح دو نوع است

نکاح دائم و موقتمقرراتی که قانون گذار برای ثبت ازدواج گذاشته است فقط شامل نکاح دائم می شود یعنی مردی که به طور دائم ازدواج می کند تکلیف قانونی دارد که ازدواجش را ثبت کند،اگر مرد بعد از انجام مواقعه اقدام به ثبت واقعه ازدواج نماید، به تکلیف قانونی خود عمل نموده و وجود فاصله زمانی بین اجرای صیغه ازدواج و ثبت آن موجب تعقیب شوهر نخواهد بود.

اما از آنجایی که ذات نکاح موقت، موقتی است و اصولا برای رفع نیازهای جنسی موقتی مرد است، تکلیفی به ثبت آن وجود ندارد و همان صیغه ی کهخوانده می شود، برای ایجاد نکاح موقت کفایت می کند و حتی دست نوشته ای مبنی بر وقوع  نکاح موقت، کافی است.

ثبت نکاح دائم - وکیل برای ثبت ازدواج در مشهد
ثبت نکاح دائم – وکیل برای ثبت ازدواج در مشهد

ثبت نکاح دائم

وقتی دختر و پسر ازدواج می کنند، صیغه نکاح برای آن ها خوانده می شود. این صیغه ی نکاح اگر با شرایط درست خوانده شود، موجب محرمیت دختر و پسر شده و عملا ازدواج صورت می گیرد. اما ثبت ازدواج بحثی عمومی است که مربوط به جامعه می شود.

در دوران گذشته، حاکمان شرع یا روحانیون با خواندن صیغه عقد ازدواج را مقرر می ساختند و ازدواج واقع می شد چون دیگر شناسنامه ای وجود نداشت که اطلاعات زن و شوهر در آن درج شود، فقط همان تکه برگه ای بود که به امضای برخی شهود رسیده بود.

اما به خاطر مشکلاتی که این روش در جامعه پدید می آورد و حقوق خیلی از افراد علی الخصوص فرزندانی که متولد می شدند  به خطر می افتاد، قانون کار به فکر شناسنامه و ثبت وقایع مهمی چون تولد، وفات، ازدواج، طلاق،  فرزند آوری و … افتاد.بدین ترتیب پس از خواندن صیغه ی نکاح توسط روحانیون شرعی، باید ازدواج را ثبت می کردند.

اما باز هم چون برخی ثبت ازدواج را پشت گوش انداخته با این بهانه که ازدواج واقع شده و نیازی به ثبت نیست، امروزه دفاتر ازدواج معمولا اتاق عقدی دارند که در آنجا دفتردار همانجا که صیغه ی عقد را خودش می خواند، اقدام به ثبت آن نیز می کند.

 

اهمیت ثبت نکاح دائم

ثبت ازدواج از اهمیت زیادی برخوردار است چون با ثبت آن زن و شوهر عملا پیوند خود را به دیگران اعلام می کنند و از این حیث در جامعه با حقوق و تکالیفی مواجه خواهند شد.

البته لازم به ذکر است که اگر عقد نکاح دائم بین زن و شوهر اتفاق بیفتد با شرایط صحیح آن اما ثبت نشود، عقد واقع شده صحیح است و چون ثبت نشده نمی توان آن را باطل نمود اما حمایتی که قاون گذار از سایر زوج ها می کند، از زوجی که واقعه ی ازدواجشان ثبت نشده، نمی کند.

حمایت های قانونی قانون گذار در قانون مدنی که برای زن و شوهر اعلام کرده، برای زوجینی است که فرآیند قانونی ازدواج آنها طی شده است یعنی فرض قانون گذار این است که عقد ازدواج به صورت صحیح واقع و ثبت شده، پس زن و شوهر از فلان حق و فلان تکلیف برخوردارند.

همان طور که وقتی فردی متولد می شود، با دریافت شناسنامه و ثبت مشخصات شخصی او برایش حق و حقوقاتی در نظر گرفتهمی شود و چنانچه مشخصاتش ثبت نشده باشد، گویی موجودیت حقوقی در جامعه ندارد؛ زن و شوهری که ازدواج آنها ثبت نشده، اثبات حقوق و تکالیف قانونی آنها سخت تر خواهد شد ضمن اینکه مجازات نیز می شوند.

 

ازدواج مجدد مرد

مطابق ماده ۱۷ همین قانون، دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان، تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت، اجازه اختیار همسر جدید را خواهد داد.

بنابراین، سردفتر ازدواج، از ثبت ازدواج مجدد مرد متأهل بدون اذن دادگاه ممنوع می‌باشد.پس، از یک طرف مرد نمی تواند بدون اذن دادگاه یا اجازه همسر اولش با زنی ازدواج کند و اگر ازدواج کرد، سردفتر حق ثبت آن را ندارد. و عدم ثبت نکاح دائم نیز جرم است و مجازات دارد.

از طرف دیگر، ازدواجی که واقع شده صحیح است و حقوق همسر دوم مطرح می شود که در صورت عدم ثبت ازدواج، حقوق همسر دوم پایمال می شود.

همسر دوم چگونه باید دعوای ثبت نکاح را مطرح کند؟

برخی از قضات معتقدند چنین دعوایی قابل استماع نیست چون ازدواج مجدد مرد باید با شرایط قانونی باشد و تنها در صورتی که شرایط قانونی باشد، همسر دوم می تواند چنین دعوایی را مطرح کند.

اما اکثریت قضات معتقدند این دعوا از سوی زوجه دوم قابل استماع هست چون ازدواج صحیح واقع شده و عدم ثبت آن حقوق زن دوم را پایمال می کند درحالی که این مرد است که باید مجازات ببینید و حق کسی را نمی توان ضایع کرد.برای جمع نظرات می توان به ماده ۳۲ قانون ثبت استناد نمود.

مطابق ماده ۳۲ قانون ثبت احوال، ازدواج‌هایی که در دفاتر رسمی به ثبت نرسیده باشند با وجود شرایط ذیل قابل ثبت در اسناد سجلی زوجین است: ارائه اقرار نامه رسمی مبنی بر وجود رابطه زوجیت بین متقاضیان ثبت واقعه ازدواج؛ در موقع تنظیم اقرار نامه سن زوج از بیست سال تمام و سن زوجه از هجده سال تمام کمتر نباشد.

گواهی ادارات ثبت احوال محل صدور شناسنامه‌های زوجین به این که در تاریخ اعلام واقعه، طرفین در قید ازدواج دیگری نباشند؛ همچنان که از حکم ماده ۳۲ قانون ثبت احوال برمی‌آید، ازدواج مردی که دارای همسر دیگری است قابل ثبت نیست و با توجه به اختلاف نظر بین قضات در زمینه ثبت ازدواج دوم معلوم می‌شود، رویه قضائی مخدوش است.

دفاتر رسمی در ثبت ازدواج

منظور از دفاتر رسمی دفاتر ازدواج و طلاقی است كه برابر مقررات قانونی تشكیل شده باشد. اما همچنان عقد شرعی معروف به عقد بالاسرحضرت (در شهرهای مذهبی چون مشهد، قم و …) نیز وجود دارد که صحیح است.

بنابراین، قانون گذار برای اینکه ثبت ازدواج حتمی رخ بدهد، ضمانت اجرایی را برای آن پیش بینی کرده است.قانون گذار ثبت ازدواج را برعهده زوجه یعنی شوهر گذاشته است. بنابراین، چنین تکلیفی از دوش زنان برداشته شده است. با صراحت مندرجات ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی عدم ثبت واقعه ازدواج  برای زوجه جرم نیست.

ثبت ازدواج اصولا دعوایی است برای زمانی که مرد مجددا ازدواج کرده است.یعنی افراد اصولا ازدواج اولشان را به راحتی ثبت می کنند در حالی که برای بقیه ازدواج هایشان ولو اگر دائم باشد، عجله ای به ثبت آن ندارند.

 

طرح دعوای ثبت نکاح دائم

معمولا دعوای ثبت نکاح دائم از سوی زن دوم صورت می گیرد چون افراد در ثبت ازدواج دائم اولشان زودتر عمل می کنند.اصولا ازدواج دوم مرد نیز بدون اذن همسر اولش است.

در حالی که قانون گذار برای ازدواج مجدد مرد شرایطی را در نظر گرفته است.ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده، ازدواج دوم مرد را منوط به تحقق شرایطی از جمله رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین یا عقیم بودن زن و… نموده است و متقاضی ازدواج دوم باید درخواست اذن به ازدواج  را از دادگاه نماید.

 

اثبات رابطه زوجیت

برای اینکه بتوان دعوای ثبت نکاح را مطرح نمود، زن ابتدا باید رابطه زوجیت را اثبات نماید. اثبات اینکه زوجیت بین زن و مرد رخ داده است، در صلاحیت دادگاه خانواده است. بنابراین، زن که اقدام به دعوای ثبت نکاح می کند، در ابتدا قرار اناطه صادر می شود تا دادگاه خانواده به بررسی رابطه زوجیت اقدام و حکم صادر کند.سپس، فرآیند رسیدگی اغاز می شود.

قرار اناطه یعنی مرجع رسیدگی، ادامه فرایند رسیدگی را منوط به اثبات امری می کند؛مثلا در اینجا برای اینکه رسیدگی به دعوای ثبت نکاح منوط به اثبات زوجیت در دادگاه خانواده است، پس تا در مورد رابطه زوجیت تعیین تکلیف نشود، رسیدگی دعوای ثبت نکاح ادامه نمی یابد.

در این مرحله زن می تواند از مدارک مختلفی چون شهادت شهود، اقرارنامه رسمی مبنی بر وجود رابطه زوجیت و … استفاده نماید. اگر رابطه زوجیت اثبات شود، حکم آن قابل استناد در مرجع رسیدگی به دعوای ثبت نکاح است. در این زمان،مرد نیز احضار می شود تا دفاعیاتی را اعلام کند.

دفاعیات مرد ممکن است مورد پذیرش دادگاه قرار بگیرد که در این صورت دعوای زوجه رد می شود و یا ممکن است دفاعیات مرد رد شود و مرد ملزم به ثبت نکاح گردد.در این صورت اگر مرد بدون اجازه همسر اولش همسر دوم اختیار کرده باشد، حق طلاق برای همسر اول به وجود می آید.

مجازات

ماده۴۹ قانون حمایت خانواده مقرر داشته:

چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود.این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.

با اینکه در قانون دو نوع مجازات با دو درجه مختلف یعنی جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت برای آن در نظر گرفته اما مطابق با تبصره۳ ماده۱۹ قانون مجازات اسلامی جرم درجه ۵ محسوب گردیده و رسیدگی به آن درصلاحیت دادسرا است و مشمول ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری , یعنی رسیدگی مستقیم دردادگاه نمی شود. البته ابتدا باید رابطه زوجیت در دادگاه خانواده اثبات شود.

 

دعاوی خانوادگی ریزه کاری های خاصی دارند که با تجربه ی یک وکیل متخصص می توانید به

بهترین نحو پرونده خود را پیش ببرید و کامیاب شوید.

فرآیند شکایت و رسیدگی

رسیدگی در دادسرا:

این شکایت پس از ثبت شکواییه توسط زوجه، توسط معاونت ارجاع به یکی از شعب بازپرسی دادسرا ارسال می شود. دفتردار پس از وصول شکواییه آن را ثبت و پرونده را نزد بازپرس پرونده ارسال می کند. بازپرس پرونده نیز پس از بررسی محتویات شکایت طرح شده، دستور احضار دو طرف دعوای کیفری را به دفتردار خود می دهد.

در ادامه احضاریه توسط مدیر دفتر شعبه بازپرسی تنظیم و برای دو طرف ارسال می شود. هر دو طرف دعوای کیفری، روز رسیدگی در شعبه بازپرسی حضور می یابند و زوجه پرونده شکایت مندرج در شکواییه خود را دوباره مطرح می کند. در مقابل، مرد نیز ارتکاب جرم توهین را از سوی خود نسبت به زن پرونده انکار می کند.

اما زن شواهد یا مدارکی را برای اثبات موضوع مجرمانه در جلسه رسیدگی دادسرا حاضر می کند. متهم پرونده نیز در دفاع ممکن است ایراداتی را به شاهد وارد کند که در این صورت دادگاه باید به این ایرادات رسیدگی نماید.

رسیدگی در دادگاه

ممکن است زن از قرار صادره به دادگاه کیفری شکایت می کند. با ارسال پرونده به مجتمع قضایی، پرونده از سوی معاونت ارجاع به یکی از شعب دادگاه های کیفری ارسال می شود.

قاضی دادگاه کیفری نیز پرونده را مطالعه می کند و دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی می دهد. زمان رسیدگی به زن و شوهر در قالب یک اخطاریه ارسال می شود. در روز جلسه رسیدگی ، زن و شوهر در جلسه رسیدگی دادگاه حاضر می شوند. شاکی، دلایل خود را  ارئه می کند و در قابل متهم نیز دفاعیات خود را اظهار می دارد.

قاضی ضمن شنیدن به اظهارات دو طرف و بررسی مدارک و دفاعیات دو طرف تصمیم لازم را می گیرد. اینکه مدارکی که ارائه می کند تا چه اندازه معتبر باشد، به رای و نظر قاضی بستگی دارد در نهایت، ممکن است قاضی قرار صادره در دادسرا را استوار بداند یا اینکه آن را رد نماید.

الزام به ثبت ازدواج - وکیل مشهد
الزام به ثبت ازدواج – وکیل مشهد

عقد مانند یک قرارداد است

این روزها بسیاری از زنان به نکات شروط ضمن عقد پی برده‌اند و می‌دانند چه معنایی دارد و تا چه اندازه می‌تواند وسعت و قدرت داشته باشد. عقد هم یک قرارداد است و در این قرارداد می‌توان تمام شروطی را که مخالفتی با قانون نداشته باشد، در آن گذاشت.

در مورد ازدواج احصا شده است که مثلا شرط حضانت، سفر، شغل و موارد دیگری را می‌توان ذکر کرد. در شرط شغل خانم می‌تواند انتخاب بکند که شغلی را برای خود برگزیند و در آن مشغول به کار شود و شوهر هم مخالفتی با آن نکند.

اگر مرد در این ازدواج با این موضوع موافقت کرد باید شغل همسرش را بپذیرد. نکته‌ای که در این‌جا به وجود می‌آید این است که طبق قانون باید شغلی باشد که با مصالح خانوادگی منافات نداشته باشد.

به‌عنوان مثال اگر مردی در وضع شغلی یا خانوادگی‌ای است که در جامعه شناخته‌شده است و همسر وی کاری منافی شغل و شخصیت همسر و خانواده داشته باشد. مرد می‌تواند به این موضوع اعتراض و زن را از آن شغل منع کند. حال می‌تواند این شغل منافی اخلاق یا ارزش‌های اجتماعی یا شخصیت خانوادگی باشد.

اما اگر زن شغلی را برگزیند که منافاتی با اخلاق و اجتماع نداشته باشد، شوهر نباید با آن مخالفت کند. نکته خوب این است که زنان امروزه به این موضوعات توجه دارند و در هنگام عقد بر آن تاکید دارند.

همیشه بخاطر داشته باشید. مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با وکیل یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.

عدالت گستر

برای مشاوره با شماره های زیر تماس بگیر :

۰۹۱۵۴۴۲۶۰۰۴
۰۹۱۵۴۲۲۹۷۱۴
۰۹۱۵۴۵۶۹۲۱۹

تـــــهــــران

۰۹۱۹۰۸۰۱۶۷۹

  ۰۹۱۹۶۱۲۸۷۲۵

  ۰۹۹۲۸۶۰۸۲۵۰

یک تیم حرفه ای شماست .

 

وکیل در مشهد

 

 

 

 

 

 

 

بهترین وکیل مشهد

موسسه حقوقی داوری عدالت گستر با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و وکالت در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت خانواده و سایر مراجع حقوقی و اداری توسط وکیل و مشاوره حقوقی در مشهد می باشد.

نوشته های مشابه

‫10 دیدگاه ها

 1. سلام
  خسته نباشید
  ببخشید من۳۲سالم هست ومیخواهم بامردی ازدواج کنم که یک پسر۱۱ساله داره همسرسابقش ده سال پیش بعدطلاق ازایران رفته وازلحاظ مالی بسیارثروتمند وشغلش نمایشگاهی هست میخواهم بدون ایابرای من بدون اذن پدربااین سن هم شرط هست وبایدپدرم اجازه بدهند؟
  چون واقعیتش مخالفند ودلیل پدرم پسرش هست ک ده سال دیگ ۲۰ساله وزندگی بادومردخیلی برات سخت میشه؟وحتی حاضرنمیشن اجازه بدندحمید بیادخودش معرفی کنه تابرسه ازدواج؟
  یکجاشنیدم اگردختردرمحضربگه باکره نیست میتونه بدون اذن پدرش ازدواج کنه ؟
  ایا این حرف صحت داره؟خواهش میکنم راهنماییم کنید این مردی ک من واقعن از روی عقل وقلبم انتخابش کردم؟

  1. باسلام درنهایت احترام به استحضارمی رسانیم:اولا درخصوص اینکه اذن پدر وجدپدری در ازدواج برای دوشیزگان ودختران امری واجب است ودرپاسخ به اینک صحت این امرکه به دروغ بخواهیدبه محضرداربگویدباکره نیستید وعقدنماید صحت ان را به وجدان خود شما برمی گردد…(ارزش نام دوشیزه واحترامی ک درزمان عقدخواهید داشت را چرا میخواهیدنادیده بگیرید)اما در قانون نیز دراین خصوص اظهارنظرشده است دخترغیرباکره بدون اذن پدروجدپدری میتواند به همسری مردی دربیاید.

   راه قانونی وبسیارعاقلانه ای دیگری هم وجود دارد که شما دادخواستی برای اذن در ازدواج به دادگاه خانواده تسلیم کرده ومشخصات کامل زوج ودلایل وادله ای می خواهید با ان مرد ازدواج کنیدرابیان نماید..دادگاه پدر محترمتان رادعوت می نمایدودراین خصوص دلایل مخالفت ایشان رابرای ازدواج میشنود واگردلایل قانع کننده نبود وزوج شرایط داشتندبرای ازدواج دادگاه خانواده راسامبادرت به صدوررای واجازه ازدواج شمارابا زوج صادرخواهند نمود.

   درنهایت یک نصیحت وپند را ازما پذیرا باشیدکم نبودند دخترانی ک این مشکل را داشته اند اما پدران به خاطر شناخت ونگرانی پدرانه ای که دارند بهترین را برای فرزندان خصوصا دختران خود میخواهند.
   موسسه حقوقی عدالت گسترمشهد
   باتشکرازنگاه دقیق شما

 2. سلام
  وقت بخیر
  عذرخواهم من یک تبعه افغان هستم اما درایران به دنیاامده ام ۱۰سال پیش عاشق دختری ازایران که همسایه هم بودیم شدم وتا ۶سال این دختربامن بود وچون من بورسیه المان راگرفته بودم خواستم به المان بروم این خانم باگریه واصرارخواستندکه ایشان راعقدکنم وچون من هم واقعا دوستش داشتم قبول کردم وباخانواده رسما رفتم خواستگاری وپدرش اوایل خیلی مخالفت کرد اما بعدچندبارخاستگاری واصرارهای زیادمن قبول کرد که ما باهم شیرینی خورده یا به اصطلاح نشون هم بشیم تا من درسم تمام شود وبرگردم وعقد کنیم.خلاصه کلی عکس وفیلم ازمراسم نشون هم دارم..اخرای رفتنم ک حتمی شدخود این دختراصرارداشت ک عقدش کنم بدون اینک خانوادهامون بدونن؟من هم بخاطرعلاقه ای ب ایشون داشتم قبول کردم ورفتیم حرم شیخی که انجابود قبول نکرد متروعقدکند وگفت باید رضایت پدردختر باشد خلاصه با واسطه دفترداری راپیداکردیم که ما راعقدکردبه صورت دایم اماگفت نمی تواند ثبتش کند.ما محرم شدیم..عقدنامه رابه همسرم دادم ورفتم برای ادامه تحصیل ودوسال تمام خرجی دانشگاه پوشاک طلا…پول تا۲۰۰میلیون هم خرجی برایش فرستادم دوماه پیش به ایران اومدم وبه سراغش رفت ایشان دردفتریک وکیل کارمیکردچون قبلا گفته بود برای کارورزی باید تودفاترحقوقی کارکند..مستقیم ازفرودگاه ب محل کارش رفتم اما بعد چندبارزنگ زدن دقیق نیم ساعت پشت دربودم ک اقای باچندمامورامدندومرادست بسته به کلانتری بردندبه جرم مزاحمت؟؟شاکی هم همسرم بود خلاصه تعهددادم وامدم بیرون؟همان روز همسرم ب من زنگ زدکه صیغه نامه راباطل کرده وغیابی طلاق گرفته؟سوالم این است ایشان هم ازمن ب جرم مزاحمت وتخریب خودرویش شکایت کرده؟درحالی ک من همسرش هستم نه مزاحمم ونه میدونم مدل ماشینش چی هست؟خواهش میکنم راهنماییم کنید؟

  1. سلام درخصوص پاسخ ب سوال شما اولا ازدواج با یک تبعه خارجی درصورت باکره بودن دختر هم اذن پدرو اجازه دولت ایران شرط است! متاسفانه درخصوص عقدنامه غیر ثبتی که ان دفتردارمحترم غیرقانونی دخترباکره رابدون اذن پدر عقد وتنظیم کرده..پدراین دختراگرمتوجه شودمی توانداعلام جرم به طرفیت دفتردارنماید..ودرنهایت درصورت غیاب زوج زوجه می تواند عقدرافسخ نماید.درخصوص پرونده کیفری علیه شما نیزمی توانیدبرای دفاع استنادبه عقدوزوجیت وعدم علم به فسخ نکاح ازسمت همسرنمایید..ودرخصوص تخریب بایدپرونده حتمن توسط یک وکیل باتجربه وخبره درامورکیفری موردبررسی قرارگرفته تا درمقام دفاع ازشماحمایت نماید.

 3. سلام من ۲سال پیش صیغه محرمیتی درحرم اقا امام رضا ع با یکی از همکلاسیهایم خواندم..ماهای اخردانشگاه همسرم مدام بهانه می اورد ومیخواست به قولی که داده بود برای ازدواج رسمی شانه خالی کندوحتی سرکلاسهایش نمی امد من خریت کردم وبرای اینک اورا برای خودم حفظ کنم ازش حامله شدم ولی ایشان اصرارداشت که بچه را سقط کنم منک دیوانش بودم اصلاقبول نکردم وچون خانوادم درشهردیگری بودن بچه را نگه داشتم ودردانشگاه رسما الام کردم از م ج باردارم ازان روز همسرم درسش را رهاکرد ودیگر ندیده امش.. بچه ام ۷ماه است سردو راهی مانده ام همسری که فرارکرده از پذیرفتن قولی که به من داده و فرزندی که حاصل عشق است؟
  توروخدا راهنماییم کنید..بچه ام راچکارکنم..
  اگرخانواده ام بفهمند منو میگشند وهم این بچه را؟

  1. سلام
   صیغه عقدشما باعث محرمیت شما می باشد وفرزندمشترک حلال زاده می باشد اما برای رسمی شدن این عقد می توانید به دادگاه خانواده دادخواست ثبت واقعه ازدواج نماید.

   دوما سقط جنین دراین ماه قتل نفس می باشد واگرپدربچه متوجه شود ویا پدر ومادر او می توانندتقاضای مجازات شما رابنماید.

 4. سلام خسته نباشید من خانمی هستم ۳۰ ساله که ۳ سال پیش با همسرم عقد دائمی در حضور خانواده ها خوانیدم و دفترچه هم داریم ولی ثبت رسمی نکردیم و همسرم امروز و فردا میکند ما اصلا مشکلی نداریم حتی خانواده ایشان طرف من هستند و میگویند با حکم دادگاه ثبت ازدواج بگیرم و من بالاخره تصمیم گرفتم و به دادگاه مراجعه و حتی تاریخ حضورم هم آمده فقط سوالم اینه که اگه همسرم در وقت معین حضور پیدا نکند ایا حکم ازدواج را ب من میدهند چون وقتی شنید رفتم دادگاه بیشتر عصبانی شد و اینکه جریمه هم میشه احتمال اینکه حاضر نشه در دادگاه هست آیا من میتونم خودم به محضر مراجعه کنم و ثبتش کنم تا بتونم بعدها اگه لازم شد از مهریه و نفقه ام استفاده کنم. ممنونم

  1. سلام برشما‌‌‌
   ثبت واقعه ازدواج بادادخواست از سمت زوجه (مطتبق باشرایط شما)صورت میگیرد عدم حضور زوج خللی در صدور رای بنفع شما وارد می کنند و شما با دردست داشتن حکم قطعی به مراکز و دفترخانه ازدواج حضورمیبابیدوان را به ثبت می رسانید…وشما درای کلیه حق و حقوقات قانونی خواهید بود

   1. سلام خسته نباشید ممنون از جوابتون . من چند روز پیش وقت دادگاهم بود و رفتم قاضی پرونده گفتن باید آقا هم باشه تا حکم رو بدن منم گفتم از ایشون خبر ندارم … حالا بنظر شما اگه نیاد و پیداش نشه کلا تکلیف من چیه من تا کی صبر کنم قاضی گفت طول میکشه درکل جواب درستی به من ندادن فقط گفتن صبر کن تا نوبت بعدیت و شاید نوبت بعدی هم همین جواب رو بگیری ( یعنی حکم نده )
    :(
    الان من میتونم وکیل بگیرم ک خودم تنهایی بدون حضور همسرم حکم رو بگیرم یا نیاز ب وکیل نیست جلسه بعدی میدن. این که دفعه اول حکم رو ندادن طبیعیه یا قاضی اینجوری تصمیم گرفته. واسه گرفتن نفقه باید حتما محضری باشیم تا بشه اقدام کرد؟

    1. سلام برشما
     درخصوص اینک ایا وکیل میتونه کمکتون کنندبایدبگم مطمئنن زمانیکه شخصی وکیل دارددرخصوص امکان خطاواشتباه قدریقین کمتراشتباه صورت میگیردو درجریان باشید که دادخواست نویسی چه حقوقی وچه خانواده یا کیفری شرایط ودقت وعلم کافی میطلبد…نفقه جاریه فقط برای زنان دائم میباشد اگرعقدنامه شما کلمه عقددائم قیدشده
     موفق باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا