⚖️ کیفری ⚖️ | وکیل کیفری در مشهد

وکیل کیفری

وکیل کیفری در پرونده های کیفری با توجه به تخصصی بودن آنها می تواند نقشی مهم و سازنده را ایفا کند.در پرونده های کیفری خاصه نیازمند اهمیت و حساسیت بیشتری هستند. حضور یک وکیل خوب در روند پرونده از واجبات است.

زیرا موضوعات پرونده ها به گونه ای است که ممکن است طرفین دعوا را دچار زیان و خسارت های های غیر قابل جبران کند. از حائز اهمیت ترین پشتوانه های حقوقی دفاعی متهم، حق داشتن یک وکیل کیفری می باشد.

در پرونده های کیفری وکیل کیفری می تواند با نگاه به میزان تخصصی بودن آن ها تاثیر چشمگیری داشته باشد. هر دو طرف دعوی نیازمند مشاوره با وکیل کیفری در جریان پرونده هستند و طبق اصل ۳۵ قانون اساسی در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.

وکیل کیفری
وکیل کیفری

مدارک مورد نیاز وکالت دعوی کیفری

وکیل کیفری می تواند با داشتن وکالت از موکل خود اقدام به تهیه مدارک زیر کند.

وکالت نامه وکیل کیفری، طرح دعوی یا همان شکوائیه، در صورت نیاز شهادتنامه و کارت ملی و مشخصات متهم.

شرایط تنظیم شکوائیه در دعوی کیفری

عنوان نام و نام خانوادگی، نام پدر و نشانی دقیق شاکی

عنوان ضرر و زیان قابل مطالبه ی وارد شده به مدعی

عنوان موضوع شکایت همراه با تاریخ و محل وقوع جرم

عنوان دلایل و اسامی و مشخصات همراه با نشانی شهود و مطلعین

عنوان نشانی مظنون یا متهم

روند رسیدگی به شکایات کیفری

طرح شکایت و شروع به تحقیقات:

 • ارسال اظهارنامه
 • رسیدگی ابتدایی دادگاه اولیه

در شرایطی که قاضی دادسرا و قاضی دادگاه هردو جرم متهم را شناسایی کنند، رای به مجازات متهم صادر می شود.

 • رسیدگی تجدید نظر

پس از صدور حکم و حضور متهم در دادگاه او می تواند تقاضای تجدید نظر کند، که در این شرایط پرونده به دادگاه دیگری فرستاده می شود و اگر تقاضای او رد شود می توان مجازاتی را که برای او گرفته شده اعمال کرد.

موارد مربوط به دعاوی کیفری

 1. جعل امضا: جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی و غیررسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مُهر دیگری بدون اجازه‌ صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب

 2. سرقت: سرقت یعنی ربودن مال غیر به هر انگیزه ای اعم از انتقام،لذت جویی نیاز مالی و …آنچه که در سرقت مهم است مال بودن از نظر شرعی و قانونی می باشد برای مثال مشروبات الکلی چون در شرع مال محسوب نمی شوند ربودن آنها نیز مشمول عنوان سرقت نمیشود.

 3. قتل عمد و غیر عمد: با توجه به عنصر روانی مرتکب قتل ها انواع مختلفی پیدا میکنند.قتل عمد یعنی مرتکب هم قصد ایراد ضربه به متهم را دارد و هم قصد نتیجه ی کشتن را و در عمل نیز انسان میمیرد فرقی نمیکند که ابزار کشنده باشد یا خی.قتل غیر عمد که شامل شبه عمد و خطای محض است.در شبه عمد فقط قصد فعل بدون وجود قصد نتیجه وجود دارد.در خطای محض نه قصد فعل وجود دارد نه قصد نتیجه

 4. تهدید: هر کس دیگری را به هر نحو به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او تهدید کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد مجرم این جرم است.

 5. آدم ربایی: هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط‌ دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند

 6. کلاه برداری: هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب می شود.

 7. ضرب و جرح: تفاوت ضرب و جرح این است که ضرب ضرباتی هستند که در آن فرد دچار خونریزی نمی شود و آثاری مانند تورم و کبودی و…دارد اما جرم موجب خونریزی کم یا زیاد است

 8. افترا: هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را‌صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید مفتری محسوب میگردد.

 9. جرائم پزشکی: اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام میکنند وسایل سقط جنین ‌فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند

 10. مزاحمت تلفنی: هر کس وسیله مخابراتی در اختیار خود را وسیله مزاحمت دیگری قرار دهد یا با عمد و سوء نیت ارتباط دیگری را مختل کند مرتکب این جرم است.

 11. خیانت در امانت: هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبیل ‌سفته، چک، قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی‌ برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده، آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند خائن محسوب میگردد. در اینجا نیز اهمیت وجود وکیل کیفری برای اثبات عناصر خیانت آشکار می شود.

 12. روابط نامشروع: روابط نا مشروع انواع مختلفی دارد.زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه جز جرایم حدی و تقبیل و ملامسه جز روابط نا مشروعی می باشد که برای آن مجازات تعزیر در نظر گرفته شده است

موضاعاتی کیفری که شاید نیاز دارید درباره آنها بدانید و از وکیل کیفری ما مشورت بگیرید…

 

قتل

جعل

مواد مخدر

سرقت

آدم ربایی

جرایم نظامی

کلاهبرداری

مزاحمت تلفنی

رابطه نامشروع

شرب خمر

جرایم سیاسی

جرایم پزشکی

خیانت در امانت

تصرف عدوانی

جرایم سیاسی

دیه

زنا

رشوه

فروش مال غیر

جرایم رایانه ای

تحصیل مال نامشروع

تخریب

فحاشی

تجاوز

لواط

اغفال در ازدواج

تظاهر به وکالت

قذف

ربا

قمار

ضرب و جرح

توهین

اسیدپاشی

غصب عنوان

مزاحمت

ممانعت از حق

ورود به عنف

ترک انفاق

روزه خواری

بد حجابی

قوادی

محاربه

مفسد فی الارض

اختلاس

 

اهمیت وکیل کیفری

وکیل کیفری از آن جهت است که ضامن آبروی هر دو طرف می باشد وی باید متوجه باشد که آیا واقعا جرمی صورت گرفته یا خیر و پی از بررسی اتهام به قضاوت بپردازد.با توجه به اینکه موضوع دعاوی کیفری بر خلاف مدنی که بیشتر مالی می باشد با جان انسانها سروکار دارد و کوچکترین اشتباه و خطا در دفاع ممکن است موجب ضربه یا نابود شدن با ارزش ترین دارایی افراد گردد که همان جان انسانها می باشد.

وکیل کیفری مشهد
وکیل کیفری مشهد

اگر طرفین نتوانند برای خود وکیل اختیار کنند براساس آنچه در قانون آمده باید شرایط اختیار کردن وکیل برای آنها فراهم شود. پرونده های کیفری دارای حساسیت ویژه و بالایی می باشند. این پرونده ها با توجه به موضوعات آنها می توانند برای طرفین دعوا آسیب ها و ضررهای جبران ناپذیری به همراه داشته باشند. بنابراین در این پرونده ها وجود یک وکیل کیفری با دانش و آگاهی نسبت به امور کیفری الزامی است و سبب رسیدن طرفین به حقوق خود خواهد شد.

 

بهترین وکلای پایک دادگستری

 

مشاوره حقوقی شبانه روزی ارائه شده توسط بهترین کارشناسان مؤسسه حقوقی
مدافع در زمینه های گوناگونی از ابتدا تا انتها به شما ارائه می شود.

موکل های ما مهمترین سرمایه ما هستند میزان رضایتمندی آنها و معرفی ما به دیگران خود بهترین تبلیغ است.

عدالت گستر

برای مشاوره با شماره های زیر تماس بگیر :

۰۹۱۵۴۴۲۶۰۰۴
۰۹۱۵۴۵۶۹۲۱۹

تـــــهــــران

۰۹۱۹۰۸۰۱۶۷۹

  ۰۹۱۹۶۱۲۸۷۲۵

  ۰۹۹۲۸۶۰۸۲۵۰

یک تیم حرفه ای شماست .

 

دکمه بازگشت به بالا